Publikation

AMVAB-måling: Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer

Denne ex ante-måling afdækker de administrative lettelser for erhvervslivet forbundet ophævelsen på afgiften på nødder i lov om chokolade – og sukkervarer.

  • 9. juli 2018

Der blev i efteråret 2017 fremsat og vedtaget lovforslag (L1091) om ændring af chokoladeafgiftsloven, der bl.a. inkluderede en nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften (nøddeafgiften) fra 1. januar 2020. De administrative lettelser relaterer sig både til råstofafgiften og den såkaldte dækningsafgift.

På baggrund af målingen estimeres det, at de løbende administrative lettelser beløber sig til ca. 6 mio. kr.

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.