Publikation

AMVAB-måling: LER-loven

Denne ex ante-måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med Lov nr. 1674 om ændring af lov om registrering af ledningsejere (LER-Loven).

  • 22. marts 2018

Formålet med lovforslaget er at etablere en digital understøttet udveksling af standardiserede ledningsoplysninger mellem ledningsejere og graveaktører. Udvekslingen skal ske via en broker (digital platform), som modtager, sammenstiller og stiller data til rådighed for graveaktører og andre ledningsinformationsbrugere. En i højere grad digital og standardiseret udveksling af ledningsoplysninger ønskes etableret med henblik på bl.a. at reducere antallet af graveskader og reducere ventetid på udveksling af ledningsoplysninger.

På baggrund af målingen estimeres det, at lovforslaget på samfundsniveau vil medføre en omstillingsbyrde på ca. 122 mio. kr. for ledningsejere og løbende administrative lettelser for ca. 127 mio. kr., som overvejende berører ledningsinformationsbrugerne.

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.