Publikation

AMVAB-måling: Hvidvaskloven

Denne ex ante-måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med lovforslaget Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven).

  • 22. marts 2018

Denne ex ante-måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med lovforslaget Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

og finansiering af terrorisme (herefter ”Hvidvaskloven”).

Målingen viser, at mange af de omfattede virksomheder allerede helt eller delvist lever op til en række af de formulerede krav i hvidvaskloven. I de tilfælde er der talte om ”Business as Usual” (BAU). Målingen viser dog også, at lovforslaget vil medføre omkostninger for virksomhederne, herunder administrative omstillingsomkostninger på ca. 1,2 mia. kr. og løbende administrative byrder på ca. 225 mio. kr.

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.