Publikation

AMVAB-måling: Digitaliseringen af løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlinge (VITAS)

Denne ex ante måling afdækker de administrative lettelser for erhvervslivet forbundet digitaliseringen af løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlinge (VITAS).

  • 15. marts 2018

Denne ex ante-måling afdækker de forventede administrative lettelser for erhvervslivet forbundet ved indførelsen af det digitale system VITAS, som sker i forbindelse med Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Med bekendtgørelsen gøres den digitale løsning VITAS obligatorisk for alle arbejdsgivere fra 1. januar 2018. Med VITAS bliver det nemmere at anmode om oprettelse af løntilskudsstillinger, praktikforløb, nytteindsats, IGU eller voksenlærlingeforløb i virksomhederne.

VITAS erstatter udvekslingen af de kendte papirblanketetter med en digital, brugervenlig og dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer – både for virksomheden og jobcenteret. Denne måling afdækker besparelsen for virksomhederne.

På baggrund af målingen estimeres det, at bekendtgørelsen vil medføre løbende administrative besparelser for ca. 24 mio.kr.

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.