Publikation

AMVAB-måling: Vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer

Denne ex post-måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med Vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer.

  • 13. maj 2024

Målingen afdækker de forventede administrative konsekvenser ved Vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer. Ændringerne medfører både administrative løbende lettelser og omstillingsomkostninger for erhvervslivet. Målingen er foretaget ex-post.  

Lettelserne består i, at fremover vil en virksomhed i forhold til lav- og mellemrisikokunder som udgangspunkt kunne indhente identitetsoplysninger fra kunden og foretage kontrol heraf ved, at kunden bekræfter sin identitet ved brug af MitID. Tidligere har praksis været, at NemID kun har kunne stå alene som kontrolkilde, såfremt risikoen ved kundeforholdet, vurderedes at være lav. Ændringen er lavet ud fra, at det er Finanstilsynet vurdering, at sikkerhedsniveauet i MitID-løsningen tillader, at MitID i højere grad, end det er tilfældet med NemID, i mange tilfælde kan stå alene som kontrolkilde til at fastslå kunders identitet, når disse ikke er underlagt skærpede kundekendskabsprocedurer. Ændringerne medfører, at der kan være lettelser for de virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, idet de i mange tilfælde ikke vil være forpligtede til at indhente yderligere dokumentation, såsom kopi af pas eller kørekort, for at kontrollere mellemrisikokunders identitetsoplysninger. De virksomheder, der vælger at omstille sig, kan også have omstillingsomkostninger, da der kan være brug for ændringer af deres IT-opsætning. Det er frivilligt om virksomhederne vælger at omstille sig eller fortsætter med den praksis de allerede har.

På baggrund af, hvor mange, der forventes at ville omstille sig og hvad de vil have af administrative lettelser og omkostninger, vurderes det, at vejledningen vil medføre administrative løbende lettelser på 47,2 mio. kr. årligt samt omstillingsomkostninger på 1,5 mio. kr. for erhvervslivet.