Publikation

AMVAB-måling: Udvidelse af VITAS - det digitale ansøgningssystem på beskæftigelsesområdet

Denne ex ante-måling afdækker de administrative lettelser for erhvervslivet forbundet med udvidelsen af VITAS med fleksjobordningen og automatisering af opgørelse af ordinært ansatte på alle ordninger.

  • 31. januar 2019

VITAS er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings digitale ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud på beskæftigelsesområdet. 

Siden januar 2018 har det været obligatorisk for virksomheder at ansøge gennem VITAS om virksomhedsrettede tilbud, fx løntilskud, voksenlærlingeordningen og virksomhedspraktik/nytteindsats. I 2020 udbredes VITAS til også at omfatte bl.a. fleksjobordningen.

Foruden tilføjelsen af fleksjob automatiseres opgørelsen af ordinært ansatte på alle relevante VITAS-ordninger. Formålet er at lette den administrative byrde ved indsamling af oplysninger om antallet af ordinært ansatte, at minimere den manuelle indtastning af ordinært ansatte samt at skabe transparens for virksomhederne i forhold til beregninger af rimelighedskravet samt merbeskæftigelseskravet.

Estimerede administrative lettelser

Målingen viser, at digitalisering af ansøgningsformatet på fleksjobordningen vil medføre løbende administrative lettelser på ca. 0,8 mio. kr., og at automatiseringen af registreringen af ordinært ansatte i VITAS vil medføre løbende administrative lettelser på ca. 15,5 mio. kr.

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.