Publikation

AMVAB-måling: Forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Denne ex ante-måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

  • 14. juli 2022

I bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) foreslår Bolig- og Planstyrelsen en række ændringer, som medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet i form af løbende administrative lettelser. Dette sker i form af en udvidelse af konstruktionsklasse 1, hvilket betyder, at færre byggerier vil være omfattet af kravet om brug af certificeret statiker. Derudover medfører en række ændringer i BR18, at dokumentationskrav lempes i tre tilfælde. Der er også administrative konsekvenser som følge af ændringer i kontrolniveauer for hhv. konstruktionsklasse 2 og konstruktionsklasse 3, således omkostninger til kontrol mindskes for begge klasser.

Målingen viser, at bekendtgørelsen forventes at medføre administrative lettelser på ca. 29 mio. kr. årligt.

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.