Publikation

AMVAB-måling: Ex-ante måling af udkast til bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer

Denne ex ante-måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med udkast til bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer.

  • 26. oktober 2022

Målingen afdækker de forventede administrative byrder for erhvervslivet forbundet med Finanstilsynets udkast til nyudstedelse af bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer for finansielle produkter. Med de foreslåede ændringer til bekendtgørelsen tilføjes en række bæredygtighedskrav og -faktorer, som kommer oveni de eksisterende delprocesser.
 
For virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen, betyder det en række administrative omstillingsomkostninger og efterfølgende løbende omkostninger i henhold til efterlevelse af kravene.

Betydende omstillingsomkostninger er fx:

  • udvikling og omstilling af it-systemer
  • øget tidsforbrug pr. møde med nye og eksisterende kunder
  • indkøb af bæredygtighedsdata
  • opdatering af arbejdsgange

Løbende omkostninger er særligt:

  • øget tidsforbrug på styring og kontrol af finansielle produkter
  • øget tid med kunden og vedligeholdelse af it-løsninger

Målingen viser, at bekendtgørelsesændringerne forventes at medføre løbende administrative byrder på 175 mio. kr. årligt og omstillingsomkostninger på 210 mio. kr.
 
AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.