Publikation

AMVAB-måling: Direktiv om virksomhedernes bæredygtighedsrapportering (CSRD) samt krav til revisorer i forbindelse med bæredygtighedsrapportering

Ex ante-målingerne afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med implementeringen af EU-direktivet (EU) 2022/2464 af 14. december 2022 om virksomheders bæredygtighedsrapportering Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) samt krav til revisorer i forbindelse med bæredygtighedsrapportering.

  • 15. marts 2024

AMVAB-målingerne har til formål at kvantificere de administrative konsekvenser, som danske virksomheder vil blive pålagt i forbindelse med implementeringen af EU-direktivet (EU) 2022/2464 af 14. december 2022 om virksomheders bæredygtighedsrapportering Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og flere andre love (gennemførelse af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering og størrelsesgrænser). 

Målingen af direktiv om virksomhedernes bæredygtighedsrapportering viser, at indførelse af regler om bæredygtighedsrapportering, forventes at medføre løbende administrative byrder på ca. 5 mia. kr. årligt, og omstillingsomkostninger på ca. 5,9 mia. kr. for de omfattede virksomheder.

Målingen af krav til revisionsvirksomheder viser, at indførelse af nye revisorkrav, forventes at medføre løbende administrative byrder på ca. 1,2 mio. kr. årligt, og omstillingsomkostninger på ca. 8,8 mio. kr. for de omfattede virksomheder.

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.