Nyhed

Ny årsberetning for Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn 2023

Årsberetningen giver et overblik over styrelsens erhvervsrettede kontrol og særlige fokusområder i 2023.

  • 4. juli 2024
  • Digitale årsrapporter
  • Kontrol og tilsyn

Årsberetningen beskriver den generelle erhvervsregulering i relation til selskaber og virksomheder og beskriver dermed Erhvervsstyrelsens kontrol- og tilsynsindsats på følgende områder:

  • Selskabskontrol
  • Regnskabskontrol
  • Tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder
  • Hvidvasktilsyn
  • TIlsyn med erhvervsdrivende fonde

Erhvervsstyrelsen arbejder for, at det skal være enkelt og attraktivt at drive ansvarlig virksomhed i Danmark. Det indebærer, at det skal være så enkelt som muligt at efterleve reglerne, og det skal være svært at svindle. Erhvervsstyrelsens kontrol- og tilsynsindsats skal understøtte dette.

Erhvervsstyrelsens kontrol- og tilsynsområder arbejder på flere måder for at gøre det nemt for de ansvarlige virksomheder at efterleve reglerne. F.eks. vejleder styrelsen virksomhederne i vores digitale indberetningsløsninger og har gjort det muligt, at en række automatiske valideringskontroller relateret til årsrapporten rykkes helt frem i virksomhedernes egne regnskabsløsninger, så eventuelle fejl og mangler undgås allerede ved udarbejdelsen af udkast til årsrapport. 

For de få, der ønsker at svindle, arbejder Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn med bl.a. machine learning og avancerede netværksanalyser til målrettet udsøgning af de mest risikobetonede sager. Det har Erhvervsstyrelsen gjort i flere år, og arbejdet med at videreudvikle systemerne fortsætter.

I 2023 har fokus især været målrettet udsøgning af stråmænd i selskabernes ledelse og fiktive (oppustede) regnskaber. Machine learning-modellerne er et meget effektivt værktøj for styrelsens kontrol- og tilsynsindsats. F.eks. ramte 8 ud af 10 sager ved mistanke om stråmænd i forbindelse med en selskabsanmeldelse plet. Erhvervsstyrelsen afviste mere end 1.000 mulige stråmænd i 2023.

Modellen, der udsøger mulige fiktive regnskaber, leder efter indikationer på, at driften, balancen og/eller egenkapitalen er oppustet. En evaluering af modellen viste, at der i de berigtigede årsrapporter fx var tale om justering af balancesummen på gennemsnitligt 53 pct. og af egenkapitalen med 157 pct.
Modellen vil i 2024 blive anvendt på regnskaber både med og uden erklæring fra en godkendt revisor.

Læs årsberetningen for erhvervsrettet kontrol og tilsyn i Erhvervsstyrelsen i 2023
 

Kontakt

Pressekoordinator Søren Møller Nielsen