Publikation

Årsberetning for erhvervsrettet kontrol og tilsyn i Erhvervsstyrelsen 2021

Erhvervsstyrelsens årsberetning om erhvervsrettet kontrol og tilsyn giver overblik over styrelsens erhvervsrettede kontrol og de fokusområder, vi har været særligt optaget af i 2021.

  • 20. maj 2022

Årsberetningen omfatter kontrol og tilsyn på følgende områder:

  • Selskabskontrol
  • Regnskabskontrol
  • Tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder
  • Hvidvasktilsyn
  • Tilsyn med erhvervsdrivende fonde

Årsberetningen beskriver yderligere en række særlige initiativer, som styrelsen har iværksat i 2021.

Desuden giver årsberetningen et indblik i styrelsens fokusområder for 2022.

Find årsberetninger for tidligere år