Publikation

Tværkommunale åbne energidata baner vejen for nye grønne forretningsmodeller

Som en del af projektet 'Grøn Data' er der udarbejdet en casesamling med de ideer og løsninger, som virksomhederne i projektet udviklede ved hjælp af åbne kommunale data.

  • 10. marts 2021

Den grønne omstilling i kommunerne afhænger i høj grad af, om det er muligt at udvikle og skalere effektive databaserede løsninger.

En af forudsætningerne for dette er, at de værdifulde datasæt identificeres og udstilles. I projektet Grøn Data har kommuner og virksomheder sammen fundet konkrete dataemner, der med fordel kan udstilles. Som en del af projektet er der udarbejdet en casesamling med de ideer og løsninger, som virksomhederne udviklede ved hjælp af kommunernes data.

I efteråret 2020 afholdt Erhvervsstyrelsen og Open Data DK en række dialogforløb om offentlige energidata for kommunale bygninger. Formålet var at identificere kommunale data, der kan skabe værdi for den grønne omstilling ved at blive delt og anvendt på tværs af kommunerne.

Som en del af projektet blev en række kommuner og virksomheder sat sammen i par. Virksomhederne fik adgang til kommunernes data og har ud fra dem udviklet eksempler på, hvordan dataene kan skabe grundlag for energioptimeringer og reduktion af klimaaftryk i kommunerne. 

Som opsamling udgives nu en casesamling, der beskriver nogle af de resultater, som kommunerne og virksomhederne kom frem til. Det gælder f.eks. hvordan indeklimadata herunder temperatur, luftkvalitet samt lys- og lydforhold i kombination med el- og fjernvarmedata, kan give de kommunale bygningsejere bedre muligheder for at drive bygningerne energieffektivt.

Projektet blev afsluttet med opsamlende workshops for repræsentanter fra b.la. KL, Energistyrelsen og relevante brancheorganisationer, der sammen drøftede resultaterne og potentialerne for at udstille de identificerede data. Viden fra projektet videreføres i forprojekt om åbne offentlige data til grøn omstilling under ledelse af Open Data DK i regi af økonomiaftalen mellem KL og regeringen (ØA21).