Registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV)

Du kan registrere din socialøkonomiske virksomhed som en 'Registreret Socialøkonomisk Virksomhed' (RSV), forudsat at virksomheden lever op til visse betingelser.

  • Opdateret 1. juni 2023

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme sociale og samfundsgavnlige formål.

Hvem kan registreres?

En registreret socialøkonomisk virksomhed er ikke en særlig selskabsform, men i stedet en registreringsordning. Der er ikke en pligt til at registrere virksomheden som registreret socialøkonomisk virksomhed, selv om virksomheden lever op til kriterierne. Registreringen er et tilbud til de socialøkonomiske virksomheder.   

Juridiske personer, der har et CVR-nummer, som er hjemmehørende i Danmark og lever op til visse betingelser, kan blive registreret som en registreret socialøkonomisk virksomhed.   

Fordele ved registrering som RSV

Fordelen ved registreringen er retten til at anvende betegnelsen “'registreret socialøkonomisk virksomhed' eller 'RSV' i virksomhedens navn og ved markedsføring. Betegnelsen er beskyttet og signalerer transparens til offentligheden, samt at virksomheden lever op til visse standarder i deres virksomhedsdrift. 

RSV'ernes forpligtelser 

En virksomhed registreret som registreret socialøkonomisk virksomhed skal efter RSV-loven leve op til visse krav. Virksomheden skal blandt andet indsende årsrapport og redegøre for visse oplysninger. Derudover må registrerede socialøkonomiske virksomhed kun udbetale en begrænset del af virksomhedens overskud ud som udbytte til kapitalejerne.  

Erhvervsstyrelsens vejledning

Læs om kravene til dokumentation, RSV'ens forpligtelser og find RSV-logopakken i vores vejledning.

Sådan registrerer du din RSV

Anmeldelsen skal ske via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning på Virk og kan foretages enten ved stiftelsen af virksomheden eller senere under ’’ændre virksomhed’’.