Næringsloven

Information om næringsloven, herunder afholdelse af kræmmermarkeder, messer, udstillinger, lagersalg, dyrskuer, torvehandel samt mobilt gadesalg uden fast forretningssted.

  • Opdateret 1. maj 2023

OBS: Fra den 1. maj 2023 skal du ikke længere registrere dig i MobiltReg på Virk. 

Definition

Dagligvarer er varer, der ophører med at eksistere ved forbrug (fx mad- og drikkevarer og rengøringsmidler).

Modsætningen hertil er udvalgsvarer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, som fx tøj.

 

Hvilke varer må sælges? 

Salg fra mobile salgssteder og lagersalg

Der må ikke må sælges tobak, drikkevarer med mere end 2,8 % alkohol, mineralvand mv. (fx sodavand) samt chokolade- og sukkervarer fra et mobilt salgssted (fx en kaffevogn eller en foodtruck) eller ved lagersalg, medmindre der sælges mindst en gang om ugen i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder. 

Markeder, udstillinger, messer, dyrskuer, torvehandel og lign

Det gælder ikke for salg af varer i forbindelse med afholdelse af markeder, udstillinger, messer, dyrskuer, torvehandel og lign. Her må du gerne sælge tobak, drikkevarer med mere end 2,8 % alkohol, mineralvand mv. (fx sodavand) samt chokolade- og sukkervarer. 

Information til kunderne

Information til kunderne skal ske efter markedsføringslovens § 6, stk. 2, nr. 2, forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 2, og forbrugeraftalelovens § 17, stk. 1, nr. 2. Det betyder, at der skal oplyses om følgende 

  • den erhvervsdrivendes identitet og 
  • den fysiske adresse, hvor den erhvervsdrivende er etableret, samt 
  • eventuelle telefon- og faxnumre og e-mailadresse. 
  • Hvis en anden erhvervsdrivende handler på den erhvervsdrivendes vegne, skal den fysiske adresse og navnet på den anden erhvervsdrivende oplyses.

Fra 1. maj 2023 gælder der ikke længere særlige regler om information til kunderne efter næringsloven. Det betyder fx, at arrangøren ikke længere er forpligtet til at have en opdateret liste over de enkelte stadeholdere med CVR-nummer og/eller navn og adresse samt at indberette listen til Erhvervsstyrelsen.

Husk

  • Du bør altid tale med kommunen og politiet de steder, hvor du ønsker at sælge ved mobilt salg, marked, lagersalg mv., med hensyn til evt. lokale restriktioner for salg.
  • Husk også at tale med fødevaremyndighederne, hvis du vil sælge mad- eller drikkevarer.
  • Herudover skal din virksomhed momsregistreres, hvis du sælger for mere end 50.000 kr./år.
     

Virksomhedsguiden

Virksomhedernes guide til opstart, drift og udvikling.