Næringsloven

Information om næringsloven, herunder afholdelse af kræmmermarkeder, messer, udstillinger, lagersalg samt mobilt gadesalg uden fast forretningssted m.m.

  • Opdateret 24. august 2022

Definition

Dagligvarer er varer, der ophører med at eksistere ved forbrug (fx mad- og drikkevarer og rengøringsmidler).

Modsætningen hertil er udvalgsvarer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, som fx tøj.

 

Hvis du vil sælge varer uden at stå et fast sted, skal du som udgangspunkt være optaget i Mobiltreg.

Ved mobilt salg må der sælges dagligvarer. Dog må der ikke sælges tobak, alkohol, sodavand og chokolade- og sukkervarer ved mobilt salg.

Desuden må der sælges udvalgsvarer fra mobile udsalgssteder, dog ikke i bymidter og bydelscentre, med mindre der er tale om salg af varer i forbindelse med et arrangement af kortvarig karakter.

Mobile udsalgssteder skal senest 2 dage før påbegyndelsen registreres på Mobiltreg.

Ved salg fra et mobilt udsalgssted skal der være et opslag med virksomhedens CVR-nr. samt indehaverens navn og adresse på et sted, der er iøjnefaldende for kunderne. Virksomheden skal på forlangende udlevere oplysningerne i skriftlig form til kunden.

Ved salg af udvalgsvarer skal oplysningerne udleveres i skriftlig form til kunden, selvom det ikke har været forlangt, medmindre kunden ikke ønsker det.

Husk

Du bør altid tale med kommunen og politiet de steder, hvor du ønsker at sælge ved mobilt salg, marked, lagersalg mv., med hensyn til evt. lokale restriktioner for salg.

Husk også at tale med fødevaremyndighederne, hvis du vil sælge mad- eller drikkevarer.

Herudover skal din virksomhed momsregistreres, hvis du sælger for mere end 50.000 kr./år.

Hvis du skal afholde marked/udstilling/messe, hvor der sælges varer, skal det registreres i Mobiltreg senest 2 dage før arrangementets start.

Arrangøren skal have en opdateret liste over de enkelte stadeholdere - med CVR-nummer, navn og adresse – der deltager. (Hvis der ikke er et CVR-nummer, skal alene navn og adresse oplyses).

Listen skal i øvrigt forefindes på markedet/udstillingen/messen. Markedet/udstillingen/messen skal registreres i Mobiltreg senest 2 dage før arrangementets start.

Fagmesser

Udstillinger og messer, der afholdes af erhvervsdrivende, og udelukkende henvender sig til andre erhvervsdrivende, som skal anvende de omhandlede varer i deres virksomhed, skal ikke anmeldes.

Udstilling eller messe, hvor der hverken optages bestillinger eller sælges varer, skal heller ikke anmeldes.

Lagersalg skal anmeldes i Mobiltreg på Virk senest 2 dage før det afholdes.

Ved lagersalg skal der være et opslag med virksomhedens cvr-nr. samt indehaverens navn og adresse på et sted, der er iøjnefaldende for kunderne (hvis virksomheden ikke er forpligtet til at have et cvr-nr., skal alene indehaverens navn og adresse fremgå af opslaget).

Du skal på forlangende udlevere oplysningerne i skriftlig form til kunden. Ved salg af udvalgsvarer (længerevarende forbrugsgoder som fx tøj, sko, bøger mv.) skal oplysningerne udleveres i skriftlig form til kunden, selvom det ikke har været forlangt, medmindre kunden ikke ønsker det.

Tobaksvarer, drikkevarer med 2,8 pct. alkohol og derover, mineralvand mv. (f.eks. sodavand) samt chokolade- og sukkervarer må ikke sælges ved et lagersalg.