Interessentskab (I/S)

Et interessentskab minder lidt om en enkeltmandsvirksomhed, men har dog mindst to ejere. Interessentskaber er typisk personligt ejet, men kan også ejes af selskaber.

 • Opdateret 17. oktober 2023

Interessentskaber er reguleret af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Overordnede krav til interessentskaber

 • Mindst to ejere, der kan være både personer og virksomheder (fysiske eller juridiske personer)
 • Ejerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk.
 • Ingen kapitalkrav
 • Ingen pligt til at indsende årsrapport, hvis én af interessenterne er en person
 • Pligt til at indsende årsrapport, hvis alle interessenter er selskaber

Interessentskaber, hvor mindst én af interessenterne er en fysisk person, er ikke registreringspligtige og skal kun registreres, hvis de har brug for et CVR nr., fordi der drives skatte/afgiftspligtig virksomhed.

Visse interessentskaber kan tildeles et CVR nr. til brug for:

 • tinglysning
 • indberetning af reelle ejere

I det tilfælde skal du registrere følgende:

 • Navn på interessentskabet
 • Interessentskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger
 • Navne og adresser på interessentskabets ejere
 • Afslutning af interessentskabets regnskabsår
 • Årsag til registreringen

En I/S-kontrakt er ikke et krav, men en anbefaling.

Interessentskaber skal altid registreres på samme måde som selskaber, hvis

 • alle interessenter er iværksætterselskaber, anpartsselskaber, aktieselskaber eller partnerselskaber eller andre typer selskaber med begrænset hæftelse
 • alle interessenter er interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenter eller komplementarer er enten et af nævnte selskaber eller registreringspligtige interessentskaber eller registreringspligtige kommanditselskaber.

Baggrunden for registreringspligten af disse interessentskaber er, at de skal være offentligt tilgængelige og indberette årsrapporter.

Registrering, hvis alle interessenter er selskaber

Hvis alle interessenter er selskaber, skal du registrere:

 • Navn og eventuelle binavne på interessentskabet
 • Interessentskabets branche eller eventuelle bibrancher
 • Interessentskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger
 • Interessentskabets stiftelsesdato
 • Interessenterne
 • Interessentskabets ledelsesmedlemmer
  Navn på revisor, med mindre interessentskabet har fravalgt revision af årsrapporter
 • Interessentskabets formål
 • Interessentskabets tegningsregel, som beskriver hvem i ledelsen, der har ret til at skrive under på interessentskabets vegne og dermed kan indgå forpligtende aftaler for interessentskabet
 • Interessentskabets regnskabsperiode og første regnskabsår
 • Oplysninger om reelle ejere

Du skal vedhæfte følgende dokumentation:

 • Vedtægter
 • Dokumentation for lovlig vedtagelse (stiftelsesdokument, interessentskabskontrakt eller lignende)
 • Kopi af pas eller identitetskortnummer på interessentskabets ledelsesmedlemmer, hvis de ikke har et dansk CPR-nummer
 • Registreringsudskrift, hvis interessenten er et udenlandsk selskab og dermed ikke har et CVR-nummer.

Registrering og frister

Registreringen skal ske senest to uger efter stiftelsen.

Ændringer af registrerede oplysninger skal registreres senest 2 uger efter beslutningen er truffet.

Få hjælp med Virk Assistenten

Starte virksomhed?

Der er mange ting at holde styr på, når du skal starte ny virksomhed. Med Virk Assistenten får du hjælp til at vælge virksomhedsform, få CVR-nummer, bestille MitID, aktivere digital postkasse og oprette en NemKonto.

Start virksomhed - trin for trin

Udbetale løn til dig selv?

At udbetale løn til dig selv er mere end lønhåndtering. Med Virk Assistenten kommer du godt igennem arbejdsgiverregistrering, e-indkomst, arbejdsgiveransvar og lønhåndtering.

Udbetal løn til dig selv - trin for trin

Ansætte din første medarbejder?

At blive arbejdsgiver er mere end en ansættelseskontrakt. Med Virk Assistenten får du hjælp til arbejdsgiverregistrering, e-indkomst, arbejdsgiveransvar og lønhåndtering.

Ansæt første medarbejder - trin for trin