Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Interessentskaber (I/S)

Interessentskaber (I/S) reguleres af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. De har mindst to ejere, kræver ikke indskud af startkapital, og mindst en af ejerne hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Interessentskaber (I/S) kan sidestilles med enkeltmandsvirksomheder, men de har dog mindst 2 ejere (interessenter). Interessenterne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Ejerne i et interessentskab kan både være personer og virksomheder. 

Interessentskaber med kun selskaber i ejerkredsen

Interessentskaber skal altid registreres på samme måde som selskaber, hvis 

 • alle interessenter er iværksætterselskaber, anpartsselskaber, aktieselskaber eller partnerselskaber eller andre typer selskaber med begrænset hæftelse
 • alle interessenter er interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenter eller komplementarer er enten et af nævnte selskaber eller registreringspligtige interessentskaber eller registreringspligtige kommanditselskaber.

Baggrunden for registreringspligten af disse interessentskaber er, at de skal være offentligt tilgængelige og indberette årsrapporter.

Andre interessentskaber end de registreringspligtige, som beskrevet ovenfor, skal kun registreres, hvis de ønsker et CVR-nummer eller i øvrigt skal registreres for skatter og afgifter.

Hvad skal registreres, hvis alle interessenter er selskaber?

Hvis alle interessenter er selskaber, skal du registrere følgende:

 • navn og eventuelle binavne på interessentskabet
 • interessentskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger
 • Interessenterne
 • interessentskabets eventuelle ledelsesmedlemmer
 • navn på revisor, med mindre interessentskabet har fravalgt revision af årsrapporter
 • Interessentskabets formål
 • Interessentskabets tegningsregel, som beskriver hvem i ledelsen, der har ret til at skrive under på interessentskabets vegne og dermed kan indgå forpligtende aftaler for interessentskabet
 • Interessentskabets regnskabsperiode og første regnskabsår.

Dokumentation, hvis alle interessenter er selskaber

Du skal vedhæfte følgende dokumentation

 • Interessentskabskontrakten.

Hvad skal registreres, hvis ikke alle interessenter er selskaber, men interessentskabet skal have et CVR-nummer?

 Hvis ikke alle interessenter er selskaber, skal du registrere følgende:

 • navn på interessentskabet
 • selskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger
 • navne og adresser på interessentskabets ejere
 • afslutning af interessentskabets regnskabsår.

Registrering og frister

Interessentskaber (som skal registreres) skal registreres digitalt via Start virksomhed på Virk Indberet.

Fristen for registrering er senest 2 uger efter stiftelsen.

Ændringer af registrerede oplysninger skal registreres senest 2 uger efter beslutningen er truffet.

Gebyrer og omkostninger

Se Erhvervsstyrelsens takster for registreringer.