Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU's CO2-kvoteregister

Det europæiske handelssystem med CO2-kvoter (EU ETS) trådte i kraft den 1. januar 2005. I oktober 2008 blev det europæiske system koblet til FN's kvotehandelssystem, og der er derfor i dag tale om et verdensomspændende kvote- og kredithandelssystem.

Det europæiske handelssystem med CO2-kvoter (EU ETS) trådte i kraft den 1. januar 2005 og er det første og fortsat største kvotemarked i verden.

EU ETS udgør en hjørnesten i EU’s indsats mod klimaforandringerne og er det primære værktøj til at reducere industrielle CO2-udledninger på en omkostningseffektiv måde.

Markedet er baseret på en såkaldt ”Cap and trade”-model. Dette betyder, at der er sat et loft for den totale mængde udledning af drivhusgasser. Over tid sænkes loftet, hvilket skal sikre, at den samlede udledning reduceres over årene.

Under dette loft modtager og handler virksomheder kvoter med hinanden for at efterleve deres forpligtelser. Hvert år skal de virksomheder, der er omfattet af CO2-kvoteordningen, ”betale” et antal kvoter tilbage til EU. Antallet af kvoter, som en virksomhed skal betale tilbage, svarer til den totale mængde drivhusgasser, som virksomheden har udledt i atmosfæren. På den måde sætter EU ETS en pris på CO2. Denne "betaling" kaldes returnering.

Læs mere om returnering - herunder hvilke deadlines og regler, de omfattede virksomheder skal være særligt opmærksomme på. 

Hvis en virksomhed ikke betaler kvoter nok til at dække emissionerne, resulterer det i et bødepålæg. Hvis virksomheden modsat har reduceret sin udledning mere end nødvendigt, kan den gemme de overskydende kvoter til senere eller sælge dem til andre virksomheder.

EU ETS er et elektronisk system som administreres af medlemslandende og EU-kommissionen. De forskellige medlemsstaters kvoteregistre er koblet sammen i et elektronisk netværk, hvilket gør det muligt at udveksle kvoter og kreditter mellem konti i registrene. I oktober 2008 blev det europæiske system koblet til FN's kvotehandelssystem, og der er derfor i dag tale om et verdensomspændende kvote- og kredithandelssystem.

Brug for hjælp?
 

Kontakt Team CO2 -Kvoteregistret

Man-tors kl. 8.30 - 16.00

Fredag kl. 9.00 - 15.00

Telefon nummer (+45) 7220 0038

E-mail:

I yderst kritske tilfælde såsom mistanke om svindel, kan vi kontaktes på nødtelefon:

(+45) 3529 1862

Mandag-fredag efter lukketid og frem til kl. 21.00 samt lørdag og søndag kl. 10.00 - 18.00