Publikation

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen - Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen af de største virksomheder i Danmark fremgår af selskabsloven og trådte i kraft den 1. april 2013.

  • 12. januar 2015

Reglerne har til hensigt at få en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen ved at stille krav om, at virksomhederne fastsætter et måltal for den øverste ledelse og politikker for de øvrige ledelsesniveauer.

Denne rapport er den anden opfølgning på reglerne om den kønsmæssige sammensætning. Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Deloitte foretaget en undersøgelse af en række virksomheders afrapporteringer om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen for regnskabsåret 2014.