Behandling af personoplysninger i forbindelse med telefoniske henvendelser til Erhvervsstyrelsens Kundecenter

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med telefoniske henvendelser til Erhvervsstyrelsens Kundecenter.

  • Opdateret 12. december 2023

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35291000
Mail: [email protected]

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: [email protected]
  • På telefon: 33 92 33 50
  • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • At besvare din henvendelse vedr. lovgivning inden for Erhvervsstyrelsens ressort samt support af styrelsens løsninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger i form af telefonnummer og CVR-nummer.

I de tilfælde, hvor du ringer til os og modtager support via skærmhjælp, vil supportmedarbejderen kunne se de oplysninger, der vises på din skærm undervejs i sessionen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

  • Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til styrelsens databehandlere.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget dine oplysninger via dit kald til os. Hvis vi ikke modtager dine oplysninger, er det ikke muligt for dig at kontakte os telefonisk.

Der er ikke indhentet oplysninger fra andre kilder.

Opbevaring af dine personoplysninger

  • Oplysning om dit telefonnummer slettes efter 90 dage.
  • CVR gemmes i 5 år, hvis indtastet mens du ventede på komme igennem til en medarbejder.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.