Behandling af personoplysninger i forbindelse med indberetning af sikkerhedshændelser

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med indberetning af brud på sikkerhed.

 • Opdateret 22. oktober 2021

Hvordan kontakter du den dataansvarlige myndighed?

Når du indberetter en sikkerhedshændelse, angiver du selv, hvilke myndigheder, der skal modtage din indberetning. De valgte myndigheder er dataansvarlige. Erhvervsstyrelsen er databehandler for de valgte myndigheder, men kan også være dataansvarlig. Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig, hvis du vælger at Erhvervsstyrelsen skal behandle din indberetning. Det er den dataansvarlige myndighed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Bemærk at Center for Cybersikkerhed ikke er omfattet af Databeskyttelsesforordningen og dermed heller ikke omfattet af nedenstående beskrivelse og pligter.

Se kontaktoplysninger på alle myndigheder.

Du kan finde yderligere oplysninger på myndighedernes hjemmesider.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgivere (DPO’er)

 • Energistyrelsen:
  e-mail: dpo@efkm.dk,  telefon: 7254 5741
   
 • Erhvervsstyrelsen
  e-mail: dpo@em.dk, telefon: 3392 3350
   
 • Finanstilsynet
  e-mail: dpo@em.dk, telefon: 3392 3350
   
 • Miljøstyrelsen
  e-mail: dpo@mfvm.dk, telefon: 93 59 70 11 (træffes onsdag kl. 10-12)
   
 • Sundhedsdatastyrelsen
  e-mail: databeskyttelse@sum.dk
   
 • Søfartsstyrelsen
  e-mail: dpo@em.dk, telefon: 3392 3350
   
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  e-mail: dpo@tbst.dk; telefon: 4178 0531

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Den myndighed du indberetter til, behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Til identifikation af hvem der har indberettet og for at have mulighed for at kunne kvittere for indberetningen, samt mulighed for at kunne tage kontakt ved behov for yderligere oplysninger/sagsbehandling.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af en eller flere af nedenstående lovgivninger:

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger (Navn, adresse og e-mailadresse)

Modtagere eller kategorier af modtagere

Erhvervsstyrelsen driver indberetningsløsningen og modtager derfor dine personoplysninger i første omgang. Erhvervsstyrelsen videregiver herefter dine personoplysninger til de myndigheder du har valgt, skal modtage din indberetning.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra dine indtastninger på Virk.

Opbevaring af dine personoplysninger

Erhvervsstyrelsen opbevarer de personoplysninger, du har indtastet i løsningen i 30 dage. Hvis ud har valgt at indberette til Erhvervsstyrelsen, opbevarer vi dine oplysninger i overensstemmelse med slettepolitikken på det pågældende fagområde. Læs mere herom på erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik.dk.

Indberetter du til andre myndigheder, henvises til deres hjemmesider for nærmere information om deres opbevaring af dine oplysninger.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte den myndighed du har valgt at indberette til.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.