Yderligere information

Nedenfor finder du relevante dokumenter samt nyttige links. 

  • Opdateret 11. januar 2021

EU’s forordning for EDIDP-programmet

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2018/1092 af 18. juli 2018 udstikker den juridiske ramme for EDIDP. 

EDIDP-arbejdsprogrammet

Arbejdsprogrammet beskriver hvilke projektkategorier, der kan ansøges om midler til i 2019 og 2020. 

Calls for proposals

På Kommissionens portal for innovation og forskning kan du finde de konkrete opslag, som der udmøntes støtte til i 2020. 

Kommissionens vejledning

Vejledningen beskriver udførligt de enkelte steps og krav i forbindelse med ansøgninger.

Oversigt over PESCO-projekter

Her finder du en kort beskrivelse af alle PESCO-projekter under udvikling.

Skabeloner

Her finder du bl.a. ansøgningsformular og bilagsskabeloner.

Yderligere spørgsmål

Spørgsmål angående ansøgning og calls kan med fordel stilles direkte til Kommissionen på mail:

Kontakt Team Forsvarsindustri