Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tvangsopløsning og genoptagelse

Erhvervsstyrelsen kan i visse tilfælde sende en virksomhed til tvangsopløsning hos skifteretten. 

En virksomhed kan blive sendt til tvangsopløsning i skifteretten, hvis:

  • virksomheden ikke har en lovlig ledelse
  • virksomheden mangler en revisor, med mindre selskabet lovligt har fravalgt revision af årsrapporten
  • virksomheden ikke har indsendt årsrapport i tide
  • det ikke er muligt at komme i kontakt med ledelsen på den registrerede adresse for virksomheden
  • virksomheden ikke har reageret på tabt udestående kapital
  • virksomheden ikke har registreret ejerforhold

En virksomhed, som er sendt til tvangsopløsning hos skifteretten, kan genoptages. Dog ikke, hvis virksomheden har været under tvangsopløsning inden for de seneste 5 år. En genoptagelse sker via Virk.dk

selvbetjening
 

Undgå tvangsopløsning - genoptag virksomhed

Søg om genoptagelse inden 3 måneder, hvis virksomheden ikke har været sendt til tvangsopløsning inden for de seneste 5 år.

Se hvordan og genoptag virksomheden

Registrering og frister

Hvis en virksomhed skal genoptages, skal det ske senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har bedt skifteretten om at opløse selskabet. Fristen på 3 måneder forhindrer ikke skifteretten i at behandle sagen inden de 3 måneder er gået. Hvis selskabet vil undgå, at skifteretten udpeger en likvidator, bør selskabet indberette genoptagelsen til Erhvervsstyrelsen, før skifteretten behandler sagen. Det er op til skifteretten at afgøre, om den vil udpege en likvidator.

Genoptag virksomhed på Virk Indberet.

Takster og afgifter

Hvis tvangsopløsningen skyldes en for sent indsendt årsrapport, vil medlemmerne af virksomhedens øverste ledelsesorgan blive pålagt afgift i forlængelse af genoptagelsen. Afgiften afhænger blandt andet af, hvor meget fristen er overskredet.

Genoptagelser er i øvrigt gebyrbelagt. Se takster for genoptagelser. 

Genoptagelse

Et selskab, der er under tvangsopløsning, kan under visse betingelser genoptages. Denne vejledning

Vejledningen herunder har til formål at beskrive, hvad der skal til for at genoptage et selskab. Den handler om genoptagelse af selskabsformerne IVS, ApS, A/S og P/S, som er under tvangsopløsning, eller under frivillig likvidation.

Læs Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber (pdf)