Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse22.02.2013

Virksomheder skal tænke mere digitalt

Emner: Digitalisering

Topledelsens digitale forståelse er vigtig for, at virksomhederne kan udnytte de muligheder, der ligger i at digitalisere forretningen. Ny undersøgelse viser, at 1/3 af virksomhederne mener, at de mangler kompetencer til at indtænke it i deres strategiske udvikling.

Analysen er baseret på godt 400 virksomheders it-anvendelse. Hele 76 pct. bruger alene digitale løsninger til basale funktioner eller i begrænset omfang. Kun 7 pct. har udviklet egentlige digitale forretningskoncepter. Der er flere barrierer for mere avanceret it-brug i virksomhederne: 1/3 af virksomhederne peger på, at de mangler kompetencer til at tænke it ind i forretningsudviklingen. Hele 40 pct. er meget usikre på det afkast, de kan forvente ved at investere i it. Yderligere er topledelsens digitale kompetencer afgørende for den strategiske anvendelse af it.

Direktør Betina Hagerup, Erhvervsstyrelsen:

Der er store gevinster at hente, hvis vi kan få flere virksomheder til at bruge it til strategisk forretningsudvikling. Både for den enkelte virksomhed, og for samfundet. Nu giver vi analysen til Vækstteamet for IKT og digital vækst som et indspil til de drøftelser, vækstteamet skal have, inden det afleverer sine anbefalinger til regeringen efter sommerferien.

Analysen, som IRIS Group har udarbejdet for Erhvervsstyrelsen, viser, at virksomhederne har fået positive resultater ud af deres it-investeringer. De hidtidige gevinster omfatter effektivisering af interne processer og samspillet mellem kunder og leverandører. Virksomhederne forventer, at de fremtidige gevinster i høj grad vil komme inden for salg, innovation og forretningsudvikling. Mange virksomheder efterspørger fleksible muligheder for uvildig sparring om investeringer i it. Det kan ske ved at tilknytte specialister til virksomheden og tættere tilknytning til videninstitutioner.

Læs analysen

Kontaktperson:

Chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Malene Stidsen på malsti@erst.dk eller 20757824.