Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed20.06.2016

Vil I være med til at udvikle løsninger, der afhjælper eller forebygger dehydrering af ældre?

Emner: Vækst og iværksætteri, Virksomhed og erhverv

Markedsmodningsfonden har afsat 12 mio. kr. til et innovationspartnerskabsudbud.

Der er afsat 12 mio. kr. til et innovationspartnerskabsudbud til de virksomheder eller konsortier, der kan udvikle den bedste løsning, der afhjælper eller forebygger dehydrering af ældre over 65 år.

I 2014 blev ca. 460.000 ældre indlagt på de offentlige sygehuse. Mange af disse indlæggelser kunne være undgået, hvis den rigtige hjælp var sat ind i tide. På landsplan koster indlæggelserne kommunerne ca. 59 mio. kr. årligt, og dette er kun isoleret til indlæggelser, der direkte skyldes dehydrering. Ser man dertil på de typiske følgevirkninger, løber potentialet op i omkring 102 mio. kr. årligt. Disse forebyggelige indlæggelser er stigende for de ældste og mest plejekrævende ældre.

Der er derfor et betydeligt vækstpotentiale for danske virksomheder i at løse denne problemstilling. Markedsmodningsfonden går nu sammen med Frederikssund, Esbjerg og Albertslund Kommune, om at efterlyse innovative løsninger, der kan forebygge og reducere antallet af indlæggelser hos ældre, der direkte eller indirekte skyldes dehydrering.

I den forbindelse vil der blive indgået en eller flere kontrakter med virksomheder, som kan udvikle nye løsninger, der kan forebygge eller afhjælpe dehydreringen hos de ældre. Det betyder, at virksomheder (evt. sammen med eksperter, forskere og lign.), der deltager i innovationspartnerskaberne modtager betaling for at deltage, samtidig vil de få rettigheder over produktet, inkl. retten til at kommercialisere løsningen. De deltagende kommuner har så mulighed for at indkøbe løsningen umiddelbart efter partnerskabets afslutning.

Om Innovationspartnerskaber og Markedsmodningsfonden

I forbindelse med den nye udbudslov er der åbnet for en helt ny udbudsform kaldet ”Innovationspartnerskaber”. Innovationspartnerskaber giver offentlige parter mulighed for at skabe innovation og løse problemstillinger på en ny og mere effektiv måde i samarbejde med private leverandører.

Markedsmodningsfondens formål er blandt andet at fremme anvendelsen af metoder til intelligent, offentligt efterspørgsel.  Dette skal bidrage til at skabe innovation, beskæftigelse og vækst i danske virksomheder.

 

Der afholdes informationsmøde om udbuddet den 30. juni 2016, kl. 14-16 på Erhvervsstyrelsens adresse, Langelinie allé 17, 2100 København Ø. Ved spørgsmål og tilmelding kontaktes Pernille Munk Nielsen permun@erst.dk, tlf. 35 29 14 13. Deadline for tilmelding: 28. juni 2016.

Læs udbudsmaterialet her