Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed21.04.2015

Vigtig viden om investering i CO2-kvoter

Emner: Vækst og iværksætteri, Virksomhed og erhverv, Internationalt

Erhvervsstyrelsen udsender information om reglerne for CO2-kvoter og kreditter. Det sker for at undgå svindel med de danske CO2-kvoter.  

Erhvervsstyrelsen er opmærksom på, at myndigheder i andre EU-lande i øjeblikket tager skridt til at forhindre svindel med CO2-kvoter. Derfor informerer styrelsen nu om de danske regler samt de regler, der er i CO2-kvotehandelsordningen generelt for at imødegå svindel med de danske CO-2 kvoter.

Baggrunden er, at der lige nu er kreditter på markedet, som snart bliver ugyldige. Det er derfor vigtigt, at investorer er særligt opmærksomme på, hvilke krediter de investerer i, inden de foretager deres investering. Investorer kan nemlig risikere at ende med kreditter, der ikke længere er gyldige, hvis de ikke ser sig godt for.

Erhvervsstyrelsen har derfor udarbejdet en oversigt med nyttige oplysninger vedrørende investering i CO2-kvoter og kreditter.

Oplysning om handel med CO2-kvoter

Investorer der overvejer at gå ind i CO2-kvotehandelsmarkedet

CO2-kvotehandelsmarkedet består af flere forskellige enheder. Ens for dem alle er, at de giver rettighed til at udlede 1 ton CO2.

  • Kvoter udstedes af de respektive EU medlemsstater og af de lande der har ratificeret Kyoto-protokollen.
  • Kreditter udstedes af FN. Kreditterne udstedes i forbindelse med klima-projekter i Ulande.

Kreditter, der er udstedt i forpligtelsesperiode 1 (2008-2012), er ikke længere gyldige i det europæiske register. Der findes stadig en del af disse enheder på markedet, og det er derfor vigtigt, at du er meget opmærksom på, hvad du køber.

Senere i år vil kreditter fra forpligtelsesperiode 1 (2008-2012) blive låst på kontiene, og der vil derfor ikke kunne foretages transaktioner med disse kredittyper. Kreditterne vil på et tidspunkt i løbet af 2016 blive slettet. FN er ved at fastsætte reglerne og det præcise tidspunkt for sletningen.

Eksisterende kunder på CO2-kvotehandelsmarkedet

Hvis du allerede er en spiller i CO2-kvotehandelsmarkedet, skal du være opmærksom på to problematikker angående kreditter fra forpligtelsesperiode 1 (2008-2012).

For det første skal du være meget opmærksom på, hvilke kreditter du køber: om det er kreditter fra forpligtelsesperiode 1 (2008-2012), som er ugyldige i det europæiske register, eller om det er kreditter fra forpligtelsesperiode 2 (2013-2020), som er fuldt gyldige i både FN og i EU.

Det andet, du skal være opmærksom på, er, at danske virksomheder ikke har mulighed for at videreføre kreditter fra forpligtelsesperiode 1 (2008-2012), men nogle andre lande tillader deres kontohavere at videreføre en del af kreditterne fra forpligtelsesperiode 1 til forpligtelsesperiode 2. Disse videreførte kreditter vil ikke blive slettet i 2016, men de kan heller ikke benyttes af virksomheder under EU's Kvotehandelsordning. Erhvervsstyrelsen har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke lande der giver denne mulighed. 

Læs om EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Adgang til CO2-kvoteregisteret