Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pjece27.10.2015

Videnblad: Skyggekast fra vindmøller Videnblad - Statslig information om vindmøller

Videnblade er en serie foldere om statslig information om vindmøller til borgere.

Denne pjece indeholder en beskrivelse af begrebet skyggekast og hvordan man sikre, at eventuelle naboer bliver generet mindst muligt.

  • Binære data