Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Medarbejdere i Erhvervsstyrelsen

Vi giver dig kompetencer

Der er gode muligheder for at udvikle dine faglige, personlige og samarbejdsmæssige kompetencer i Erhvervsstyrelsen.

I nogle jobs sætter vi mange timer af til sidemandsoplæring, så du er klar til at løse opgaverne på egen hånd. I andre jobs er man hurtigere i gang med sit ansvarsområde.

Kurser eller rokering? Her får du muligheder

Vi har sat kompetenceudvikling i system. Hvert år holder du og din personaleleder en MUS-samtale, hvor dine kompetencer er på dagsordenen. Her taler I om, hvordan du har løst dine opgaver i det forgangne år. Din chef kan fortælle hvilke planer, der er for kontorets arbejdsopgaver, og sammen kan I drøfte, hvordan dine kompetencer passer ind.
Måske kan en uges kursus give dig nye spændende opgaver. En intern rokering kan også være en mulighed for at lære nyt.

Marie, overassistent:

Jeg arbejder som tekstforfatter i Erhvervsstyrelsen. Vores digitale indberetningsløsninger skal være brugervenlige. Mit job er at kvalitetssikre tekst, så de danske virksomheder forstår teksterne første gang, og agerer på en hensigtsmæssig måde. Det sparer tid for styrelsen, og giver virksomhederne mindre bøvl.

Jeg begyndte i Erhvervsstyrelsen som kontorelev, hvor jeg har fået en generel uddannelse i offentlig administration. Derefter fik jeg et vikariat i Team Brugervenlighed. Her fik jeg for alvor øjnene op for vigtigheden af brugervenlighed i digitale løsninger og ikke mindst tekster. Og mine dygtige kollegaer lærte mig, hvordan en brugervenlig tekst skal sættes sammen.

Har du lyst til at være en del af en succes, så opret en jobagent og hør nyt, når Erhvervsstyrelsen søger medarbejdere.