Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Vejledninger

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal handle eller forholde dig i en bestemt situation vedrørende forhold omkring revisoruddannelse, erklæringafgivelse, uafhængighedsspørgsmål eller efteruddannelse, kan du søge i Erhvervsstyrelsens vejledninger, der er angivet her:

Vejledning om revisionsudvalg

Vejledningen omhandler reglerne om revisionsudvalg, herunder etablering af revisionsudvalg, sammensætning og kvalifikationer, revisionsudvalgets opgaver samt tilsyn med revisionsudvalg og sanktioner for overtrædelse af reglerne.

Vejledningen er opdateret i maj 2018.

Vejledning om revisionsudvalg med tilhørende bilag er oversat til engelsk:

Vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om revisors levering af tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse for offentligheden. Vejledningen opstiller en række principper, som kan anvendes ved vurderingen af, hvorvidt en skatte- eller vurderingsydelse kan anses som tilladt efter revisorloven § 24 a.

Hvordan bliver du registreret revisor

Her gennemgås betingelserne for at kunne deltage i eksamen, eksamenernes indhold og bedømmelse, frister vedr. eksamen samt klagevejledning. OBS: Skriftlig kvalifikationseksamen afholdes sidste gang i 2017, mundtlig kvalifikationseksamen afholdes sidste gang i 2019.
Denne vejledning finder anvendelse, indtil Revisorrådet (Eksamensudvalget) har udstedt nye retningslinjer.

Hvordan bliver du statsautoriseret revisor

Her gennemgås betingelserne for at kunne deltage i eksamen, eksamenernes indhold og bedømmelse, frister vedr. eksamen samt klagevejledning.
Denne vejledning finder anvendelse, indtil Revisorrådet (Eksamensudvalget) har udstedt nye retningslinjer.

Erklæringsvejledning

Erhvervsstyrelsen har udstedt en vejledning til bekendtgørelsen om revisorserklæringer (Erklæringsbekendtgørelsen). Erklæringsbekendtgørelsen har til formål at give retningslinjer for revisorernes afgivelse af erklæringer og rapporter som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Uafhængighedsvejledning

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed.

Efteruddannelsesvejledningen

Du kan herunder læse Erhvervsstyrelsens vejledning om godkendte revisorers efteruddannelse.

Egnethedsprøven i forbindelse med gensidig anerkendelse af eksamensbeviser

Her gennemgås prøvens formål, indhold, form og bedømmelse samt klagevejledning.
Denne vejledning finder anvendelse, indtil Revisorrådet (Eksamensudvalget) har udstedt nye retningslinjer.