Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen

I forbindelse med indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen er det muligt at finde uddybende vejledning til reglerne på området.

I forbindelse med bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed har styrelsen udarbejdet en vejledning.

I vejledningen giver styrelsen en række kommentarer og fortolkningsbidrag til bestemmelserne i bekendtgørelsen.