Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed06.02.2017

Vejledning til bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester

Emner: Tele og internet

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om de særlige regler om persondatasikkerhed, der gælder på området for elektronisk kommunikation, og som fx de danske teleselskaber skal følge.

Teleselskaberne er nødt til at behandle en lang række persondata for at kunne udbyde tjenester til deres kunder. Derfor er det vigtigt at have fokus på sikkerheden. Formålet med vejledningen er at gøre det lettere at forstå, hvad man som teleselskab skal gøre for at beskytte kundernes data, og hvordan de særlige regler på teleområdet spiller sammen med andre regler om databeskyttelse. 


Bekendtgørelse nr. 462 af 23. maj 2016 om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester trådte i kraft den 1. juli 2016. I vejledningen til bekendtgørelsen gennemgås bl.a. forholdet mellem bekendtgørelsens regler og andre regler om persondatabeskyttelse og informationssikkerhed. Endvidere uddybes bekendtgørelsens regler om risikostyring og om underretning om brud på persondatasikkerheden.