Vejledning om

Omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab

Et iværksætterselskab kan lade sig omregistrere til et almindeligt anpartsselskab, når selskabskapitalen og den særlige reserve samlet udgør mindst 40.000 kr. 

  • Version 2.1
  • Seneste opdatering 8. marts 2021

Det er selskabets generalforsamling, der kan træffe beslutning om omregistrering. I forbindelse med beslutningen om omregistrering skal selskabets vedtægter ændres, så de opfylder kravene til anpartsselskaber.

Selskabskapitalen skal forhøjes til minimum 40.000 kr., og selskabets navn skal ændres, så 'iværksætterselskab' eller 'IVS' ændres til 'anpartsselskab' eller 'ApS'. Indbetalingen af selskabskapitalen skal ske efter reglerne om kapitalforhøjelser i selskabslovens kapitel 10. 

1
Kapitel
De påkrævede dokumenter

Beslutning om omregistrering af et iværksætterselskab til et almindeligt anpartsselskab skal anmeldes på Virk og vedhæftes

  • generalforsamlingsreferat,
  • tilrettede vedtægter, samt
  • dokumentation for indbetalt selskabskapital.

Der gælder de samme dokumentationskrav som ved stiftelse.

Omregistreringen via Virk er gebyrfri.

2
Kapitel
Konsekvens for manglende omregistrering

Alle iværksætterselskaber skal senest den 15. oktober 2021 have truffet beslutning om omregistrering af selskabet til anpartsselskaber. (Iværksætterselskaber som er under konkurs eller tvangsopløsning er ikke omfattet af dette krav.) Omregistreringen skal anmeldes inden for 2 uger efter generalforsamlingens beslutning. Dvs. en beslutning om omregistrering, der træffes den 15. oktober 2021 skal Erhvervsstyrelsen modtage senest den 29. oktober 2021. 

De iværksætterselskaber som ikke overholder denne frist, og som ikke er opløst forinden, vil kunne blive tvangsopløst.

I praksis indebærer dette, at alle iværksætterselskaber, som ikke er omregistreret eller opløst efter fristen, vil modtage en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen med en frist på f.eks. 4 uger til at omregistrere eller opløse sig. De iværksætterselskaber som efter 4 uger fortsat ikke er omregistreret eller opløst vil blive oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten.

Hvis et iværksætterselskab, som er oversendt til tvangsopløsning, efterfølgende ønsker at selskabet genoptages, er det en betingelse for genoptagelsen, at generalforsamlingen senest samtidig med beslutningen om genoptagelse beslutter, at iværksætterselskabet skal omregistreres til et anpartsselskab.

Ved genoptagelse af et iværksætter selskab, der er oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten, gælder de almindelige regler for genoptagelse i selskabslovens § 231 og 232. Det betyder bl.a., at en revisor skal erklære sig om, at kapitalen er til stede, dvs. at der på tidspunktet for genoptagelse skal være en samlet positiv egenkapital, der mindst skal svarer til 40.000 kr. 

Muligheden for indbetaling af restkapitalen, dvs. differencen mellem iværksætterselskabets registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for anpartsselskaber, finder derfor ikke anvendelse for iværksætterselskaber, der genoptages efter oversendelse til tvangsopløsning. 

3
Kapitel
Hvis omregistrering ikke er mulig

Hvis et iværksætterselskab ikke har mulighed for at forhøje selskabets kapital til minimum 40.000 kr. inden for fristen den 15. oktober 2021, kan selskabet ikke omregistreres til et anpartsselskab.

Iværksætterselskabet vil i så fald skulle opløses.

Opløsning af iværksætterselskaber

Læs vejledningen om opløsning af iværksætterselskaber