Vejledning om

Omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab

Et iværksætterselskab kan lade sig omregistrere til et almindeligt anpartsselskab, når selskabskapitalen og den særlige reserve samlet udgør mindst 40.000 kr.

  • Version 1.0
  • Seneste opdatering 8. maj 2019

Det er selskabets generalforsamling, der kan træffe beslutning om omregistrering. I forbindelse med beslutningen om omregistrering skal selskabets vedtægter ændres, så de opfylder kravene til anpartsselskaber.

Selskabskapitalen skal forhøjes til minimum 40.000 kr., og selskabets navn skal ændres, så 'iværksætterselskab' eller 'IVS' ændres til 'anpartsselskab' eller 'ApS'.

1
Kapitel
De påkrævede dokumenter

Beslutning om omregistrering af et iværksætterselskab til et almindeligt anpartsselskab skal anmeldes på Virk og vedhæftes

  • generalforsamlingsreferat,
  • tilrettede vedtægter, samt
  • en erklæring af en vurderingsmand om, at kapitalen er til stede. Erklæringen skal udarbejdes af en godkendt revisor, eller
  • en ledelseserklæring, hvis selskabet opfylder kravene til at undlade at indsende en erklæring af en vurderingsmand.

Hvis et iværksætterselskabs seneste årsregnskab er blevet revideret af en godkendt revisor i henhold til reglerne i årsregnskabsloven, kan iværksætterselskabet under nærmere betingelser undlade at få udarbejdet en vurderingsmandserklæring. Selskabet skal i stedet vedhæfte en erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan (ledelseserklæring) om, at selskabskapitalen er til stede på det tidspunkt, hvor omregistreringen besluttes. For at et iværksætterselskab kan vedhæfte en ledelseserklæring frem for en vurderingsmanderklæring, skal følgende betingelser være opfyldt:

Selskabets seneste reviderede årsregnskab skal

  • vise, at selskabet har en selskabskapital og reserver, som kan overføres til selskabskapitalen, på minimum 40.000 kr.,
  • være forsynet med en revisorerklæring uden modifikationer og
  • have en balancedag, der ligger højest 5 måneder forud for beslutningen om omregistreringen.

Omregistreringen i Virk er gebyrfri.

2
Kapitel
Konsekvens for manglende omregistrering

Alle iværksætterselskaber  skal omregistrere sig til anpartsselskaber senest den 15. oktober 2021. (Iværksætterselskaber som er under konkurs eller tvangsopløsning er ikke omfattet af dette krav.) De iværksætterselskaber som ikke overholder denne frist, og som ikke er opløst forinden, vil kunne blive tvangsopløst.

I praksis indebærer dette, at alle iværksætterselskaber, som ikke er omregistreret eller opløst efter fristen, vil modtage en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen med en frist på f.eks. 4 uger til at omregistrere eller opløse sig. De iværksætterselskaber som efter 4 uger fortsat ikke er omregistreret eller opløst vil blive oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten.

Hvis et iværksætterselskab, som er oversendt til tvangsopløsning, efterfølgende ønsker at selskabet genoptages, er det en betingelse for genoptagelsen, at selskabet samtidig omregistreres til anpartsselskab.

3
Kapitel
Hvis omregistrering ikke er mulig

Hvis et iværksætterselskab ikke har mulighed for at forhøje selskabets kapital til minimum 40.000 kr. inden for fristen, fx hvis selskabet har oparbejdet gæld og ikke har tilstrækkeligt overskud, eller ikke kan finde anden form for finansiering, kan selskabet ikke omregistrere sig til anpartsselskab.

Iværksætterselskabet vil i så fald skulle opløses.

Opløsning af iværksætterselskaber

Læs vejledningen om opløsning af iværksætterselskaber