Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed11.12.2017

Vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser offentliggøres

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort ”Vejledning om Revisors levering af tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse for offentligheden".

I 2014 trådte ny EU-regulering i kraft vedrørende lovpligtig revision af års- og koncernregnskaber. De nye regler vedrører en ændring af 8. direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og koncernregnskaber (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56/EU) og en forordning om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden (Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 537/2014).

Revisorforordningen har bl.a. til formål at sikre revisorernes uafhængighed i forhold til deres revisionsklienter. Artikel 5 i revisorforordningen indeholder således en liste over forbudte ikke-revisionsydelser, som revisor ikke må levere til en revisionskunde, der er omfattet af definitionen på en virksomhed af interesse for offentligheden. Revisorlovens § 24 a har dog udnyttet en option i forordningen til at tillade levering af visse skatte- og vurderingsydelser.

De nye regler har virkning for revision af regnskaber, hvis regnskabsår begynder den 17. juni 2016 eller senere.

Indhold af vejledningen

Vejledningen opstiller en række principper, som kan anvendes ved vurderingen af, hvorvidt en skatte- eller vurderingsydelse kan anses som tilladt at levere til virksomheder af interesse for offentligheden efter revisorloven § 24 a.

Hvem henvender vejledningen sig til?

Vejledningen henvender sig både til revisorer og til revisionsudvalget eller ledelsen i virksomheder af interesse for offentligheden, som alle har et ansvar for overholdelse af reglerne.

Læs Vejledning om Revisors levering af tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse for offentligheden (pdf)