Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed30.06.2017

Vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser er sendt i høring

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen har i dag sendt udkast til ”Vejledning om Revisors levering af tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse for offentligheden” i høring

EU's revisorforordning har bl.a. til formål at sikre revisorernes uafhængighed i forhold til deres revisionsklienter og har medført en konkret liste over forbudte ikke-revisionsydelser. Danmark har anvendt forordningens mulighed for at tillade levering af visse skatte- og vurderingsydelser jf. revisorlovens § 24 a, som trådte i kraft juni 2016.

Vejledningen opstiller en række principper, som kan anvendes ved vurderingen af, hvorvidt en skatte- eller vurderingsydelse kan anses som tilladt efter revisorloven § 24 a.

Læs vejledningen her: 

 

Frist for bemærkninger er den 25. august 2017 kl. 12.00. Den endelige vejledning forventes offentliggjort medio september 2017. Læs mere på https://hoeringsportalen.dk/

Erhvervsstyrelsen har som led i udarbejdelsen af vejledningen indhentet en juridisk vurdering fra Kammeradvokaten.

Kammeradvokatens fulde notat kan læses her: 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef i Erhvervsstyrelsen Susanne Thorhauge tlf.: 35 29 19 32