Nyhed

Vejledning om revisionsudvalg på engelsk

Erhvervsstyrelsen har oversat vejledningen om revisionsudvalg med tilhørende bilag til engelsk

  • 2. november 2018
  • Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen udsendte i maj 2018 en vejledning om revisionsudvalg med tilhørende bilag. Vejledningen er en hjælp til overholdelse af revisorlovens krav til revisionsudvalg.

Vejledningen og bilaget er nu oversat til engelsk, da mange børsnoterede virksomheder samt kreditinstitutter og forsikringsselskaber, som er omfattet af reglerne om revisionsudvalg, har udenlandske bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af revisionsudvalget.

Erhvervsstyrelsen har samtidig offentliggjort en uofficiel oversættelse af revisorloven (lovbekendtgørelse nr. 1167 af 9. september 2016) og bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed (bek. nr. 735 af 17. juni 2016).

Vejledning og lovstof på engelsk

Audit Committee Guide (pdf)

Annex to Audit Committee Guide (pdf)

Announcement 1167-2016 of the Danish Act on Approved Auditors and Audit Firms (pdf)

Executive Order 735-2016 on the Independence of Approved Auditors and Audit Firms (pdf)