Publikation

Vejledning om oprettelse og drift af 40/60-selskaber i vandsektoren

Regeringen har, som det vil fremgå af denne rapport, gennemført en række initiativer, der på forskellig vis har betydning for fremtidens byudvikling.

  • 26. februar 2015

Med denne rapport om samlende bypolitik vil regeringen vise, den retning de forskellige initiativer giver for en bæredygtig byudvikling, samt hvilke potentialer der ligger i at tænke på tværs af sektorer og aktører.

Rapporten er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (2015).