Vejledning og problemløsning

Indre Markeds Center tilbyder personlig vejledning og problemløsning ifm. handel i EU
 

 • Opdateret 17. maj 2021

Erhvervsstyrelsens Indre Markeds Center leverer gratis vejledning om spillereglerne på det europæiske marked for virksomheder og selvstændige, som gerne vil eksportere på det europæiske marked for første gang eller allerede har taget skridtet. 

Hvis du har et konkret spørgsmål eller en problemstilling ifm. handel i EU, vil vi rigtig gerne hjælpe dig.

Du kan læse mere, om de enkelte tilbud nedenfor eller kontakte Indre Markeds Centeret direkte.

For at lette den frie bevægelighed for varer, har man i EU etableret produktkontaktpunkter i alle EU-lande, som skal informere om nationale regler for varer. Det skal de gøre gratis og inden for 15 dage.

Er du i tvivl, om dr gælder særlige regler for netop dit produkt, bør du derfor henvende dig til produktkontaktpunktet i det land, du ønsker at handle i.

Bemærk, at der findes et særligt produktkontaktpunkt for byggevarer.

For at lette den fire bevægelighed af tjenester har man i EU oprettet Kvikskranker i alle EU-lande. Det betyder, at du som tjenesteyder kun behøver at henvende dig ét enkelt sted for at finde informationer og modtage vejledning om regler og procedurer for tjenesteydere i hvert EU-land. Antallet af kvikskranker pr. land kan variere efter den regionale eller lokale kompetencefordeling eller efter den form for virksomhed, der er tale om.

Kvikskrankerne sikrer, at du som tjenesteyder har nem adgang til følgende informationer:

 • krav, der gælder for tjenesteydere, som er etableret på deres område, især krav vedrørende procedurer og formaliteter, der skal opfyldes for at få adgang til at optage og udøve servicevirksomhed
 • kontaktoplysninger på de kompetente myndigheder, så disse kan kontaktes direkte, herunder kontaktoplysninger på de myndigheder, der er ansvarlige for spørgsmål vedrørende udøvelse af servicevirksomhed
 • hvordan og på hvilke vilkår man får adgang til offentlige registre og databaser over tjenesteydere og tjenesteydelser
 • klagemuligheder, der er alment tilgængelige i tilfælde af tvister mellem de kompetente myndigheder og tjenesteyderen eller tjenestemodtageren eller mellem en tjenesteyder og en tjenestemodtager eller mellem tjenesteydere
 • kontaktoplysninger på sammenslutninger og organisationer, ud over de kompetente myndigheder, hvor tjenesteydere og tjenestemodtagere kan få praktisk bistand.

Hvis du skal sælge en tjenesteydelse i et andet EU-land og er i tvivl om, hvilke regler og procedure du skal leve op til, kan det derfor være en god ide at henvende dig til Kvikskranken i det land, du skal yde tjenesten i.

Hvis du oplever urimelige krav eller andre handelshindringer fra en offentlig myndighed i et andet EU-land, kan du klage til SOLVIT.

 

Hvad er SOLVIT?

SOLVIT er en tjeneste, som stilles til rådighed af den nationale forvaltning i hvert enkelt EU-land og i Island, Liechtenstein og Norge. SOLVIT er gratis.

Det er hovedsageligt en onlinetjeneste. Selvom der findes et SOLVIT-center i hvert land, er den bedste måde at kontakte dem på via dette website.

Det er SOLVIT’s mål at finde løsninger inden for 10 uger – fra den dag din sag tages op af SOLVIT-centret i det land, hvor problemet er opstået.

 

Hvornår kan SOLVIT hjælpe?

SOLVIT kan hjælpe dig, når:

 • dine EU-rettigheder som borger eller virksomhed ikke overholdes af offentlige myndigheder i et andet EU-land, og
 • du (endnu) ikke har indbragt sagen for retten (men vi kan stadig hjælpe dig, hvis du blot har klaget til en myndighed ).

SOLVIT kan ikke hjælpe når:

 • din virksomhed har problemer med en anden virksomhed
 • du har et forbrugerrelateret problem
 • du søger skadeserstatning
 • du indbringer din sag for retten (pga. SOLVIT’s uformelle karakter må formelle eller juridiske sager ikke køre sideløbende).

Kontakt Erhvervsstyrelsens 'Indre Markeds Center'

Send mail med dit navn, telefonnummer, E-mail og en kort beskrivelse af dit spørgsmål, så kontakter vi dig.