Vejledning om

Notifikationsprocedurer i henhold til EU’s informationsprocedure

Danmark er forpligtiget til at underrette Europa-Kommissionen i forbindelse med vedtagelse af visse typer af national lovgivning. Denne vejledning guider dig i notifikationer ved nye regler.

 • Version
 • Seneste opdatering 1. februar 2015

Notifikationer ved nye regler

En notifikation kan ske efter tre forskellige procedurer:

 • EU’s notifikationsprocedure for varer (EU) 2015/1535
 • WTO's notifikationsprocedure for varer
 • EU’s notifikationsprocedure for tjenesteydelser (direktiv 2006/123/EF)

Læs mere om Notifikationer ved nye regler.

Introduktion
Danmark er forpligtiget til at underrette (notificere) Europa-Kommissionen i forbindelse med vedtagelse af visse typer af national lovgivning. Det drejer sig om nye love og administrative bestemmelser som regulerer a) tekniske forskrifter og standarder for varer; b) informationssamfundets tjenester og c) servicevirksomheders adgang til at etablere sig i Danmark samt midlertidig levering af tjenesteydelser.

Formålet med notifikationer er at øge åbenheden omkring nye love og regler i EU/EØS samt at sikre borgere og virksomheders retssikkerhed.

De nævnte notifikationer administreres af Erhvervsstyrelsen, der er nationalt kontaktpunkt. Styrelsen er ansvarlig for EU’s direktiv 98/34/EF (og 98/48/EF) om EU’s
informationsprocedure, som er implementeret ved bekendtgørelse nr. 190 af 20. marts 2010, samt servicedirektivet (2006/123/EF), der er implementeret ved bekendtgørelse nr. 1361 af 15. december 2009.

I denne vejlednings del 1 (kapitel 1-5) gennemgås indhold og procedurer for notifikation af love og administrative bestemmelser vedrørende varer og    informationssamfundets tjenester i henhold til direktiv 98/34/EF som ændret ved direktiv 98/48/EF. Denne type notifikation kaldes også for EU’s informationsprocedure.

I del 2 (kapitel 6 og 7) gennemgås proceduren for notifikationer i henhold til aftaler om internationale handelsbarrierer under World Trade Organisation (WTO).

I del 3 (kapitel 8) gennemgås indhold og procedurer for notifikationer af love og administrative bestemmelser om servicevirksomheders adgang til at etablere sig i Danmark samt midlertidig levering af tjenesteydelser i henhold til direktiv 2006/123/EF.

I del 4 er der henvisninger til yderligere læsning samt kontaktinformationer på relevante myndigheder i informationsproceduren.

I bilagene finder du hjælp til at udfylde skemaerne til notifikationerne.

1
Kapitel
Vejledningen

Vejledningen er på 32 sider incl. bilag.

 • Del 1: Notifikationer under direktiv 98/34/EF (98/48/EF)
 • 1. Notifikationen 
  • 1.1 Dokumenter til brug for notifikationen
  • 1.2 Henvisning i udkastet m.m
  • 1.3 Overlappende notifikationer (”one-stop shop”)
   • 1.3.1 Særligt omkring overlap til servicedirektivet 
  • 1.4 Fortrolighed og aktindsigt
 • 2. Stand still perioden
  • 2.1 Ingen udførlige udtalelser eller bemærkninger
  • 2.2 Udførlige udtalelser fra Europa-Kommissionen eller medlemsstater
   • 2.2.1 Håndtering af udførlige udtalelser 
   • 2.2.2 Ikke-efterlevelse af udførlig udtalelse
   • 2.2.3 Væsentlige ændringer i udkastet 
  • 2.3 Bemærkninger fra Europa-Kommissionen eller medlemsstater
  • 2.4 Udførlige udtalelser eller bemærkninger fra Danmark
  • 2.5 Forlængede frister for udstedelse
   • 2.5.1 Oversigt over stand still perioder
  • 2.6 Undtagelser fra stand still perioder
 • 3. Undtagelser fra den almindelige notifikationsprocedure
  • 3.1 Generelle undtagelser
  • 3.2 Sikkerhedsklausulen – hasteprocedure
  • 3.3 Nationale fremstillingsforbud
 • 4. Definitioner
  • 4.1 Hvad er en ”teknisk forskrift”?
  • 4.2 Hvad er en ”teknisk specifikation”?
  • 4.3 ”Love eller administrative bestemmelser”
  • 4.4 Hvad betyder ”andet krav”?
  • 4.5 Hvad betyder ”forskrift for informationssamfundets tjenester”?
 • 5. Konsekvenser ved ikke at notificere
  • 5.1 Lovgivningsprocessen i Danmark
  • 5.2 Handlinger i tilfælde af manglende notificering
    
 • Del 2: Notifikationer under WTO
 • 6. TBT-aftalen
  • 6.1 Notifikationen under TBT
  • 6.2 Konsekvenser ved ikke at notificere
 • 7. SPS-aftalen
   
 • Del 3: Notifikationer under direktiv 2006/123/EF
 • 8. Notifikationer i henhold til servicedirektivet
  • 8.1 Hvad skal notificeres
  • 8.2 Procedurer for notifikation
  • 8.3 Dokumenter til brug for notifikationen
  • 8.4 Overlap med andre notifikationer
    
 • Del 4: Kontaktinformationer og bilag
  • Hvor kan jeg læse mere?
  • Kontaktinformationer
  • BILAG 1: 98/34/EF (98/48/EF) – Vejledning til notifikationsmeddelelsen
  • BILAG 2: 98/34/EF (98/48/EF) – Vejledning til reaktionsskema
  • BILAG 3: WTO-TBT notifikationsprocedure – skema
  • BILAG 4: Servicedirektivet – notifikationsformular A
  • BILAG 5: Servicedirektivet – notifikationsformular B