Vejledning om

Brug af EU's sanktionsdatabase

EU har på sin hjemmeside en offentlig, tilgængelig elektronisk database, hvor alle personer, virksomheder og organisationer omfattet af indefrysning er opført. For at hjælpe dig med at søge i databasen, har vi udarbejdet en vejledning om brugen af EU’s sanktionsdatabase.

1
Kapitel
Brug EU’s sanktionsdatabase via Excel

EU’s database over sanktioner er oprettet som et hjælpeværktøj til dig. Her får du vejledning i at søge i databasen via Excel.

1.1. Åbn Excel

Vælg fanen 'Data' og vælg 'Fra internettet'.

 Financial Sanctions Database

Indtast eller kopier følgende url ind i adressefeltet:

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/global.xml

Klik 'Udfør'.

Marker pilen øverst i browservinduet, hvorefter den ændres til et flueben .

 Financial Sanctions Database
 Financial Sanctions Database

Klik 'Importer'.
Klik 'Ok' til dialogboks fra Excel 2 gange - Gem filen på din computer.

1.2. Opdater filen

Du bør opdatere filen, når du åbner den igen:

Vælg fanen 'Data' og klik på 'Opdater alle'.

 Financial Sanctions Database

1.3. Søg i Excel-filen

Klik 'Ctrl + B' og skriv navnet, du ønsker at søge på, i søgefeltet 
Klik 'Find alle' eller 'Find næste' indtil søgningen er afsluttet eller starter forfra.

 Financial Sanctions Database

1.4. Åbn pdf-fil

Hvis navnet, du søger på, matcher et navn i listen, bør du klikke på linket til pdf-filen og klikke 'OK' til at åbne linket:

Linket åbner i din browser, hvor du kan se den relevante forordning, hvori navnet står opført i bilaget.

Du søger i pdf-filen ved at klikke 'Ctrl + F' og indsætte navnet i søgefeltet, der fremkommer. 

I bilaget kan du læse, om identifikationsoplysningerne passer til din kunde. Hvis de gør det, må du som udgangspunkt ikke handle med kunden. 

 Financial Sanctions Database