Vejledning om

Bogføring

Dette supplement til gældende ’Bogføringsvejledning af juni 1999’ er udarbejdet som opfølgning på lov nr. 55 af 27. januar 2015 om ændring af bogføringsloven (LF 51 14-15), om opbevaring af regnskabsmateriale og offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale. 

Supplementets kapitel 7 og 9 erstatter bogføringsvejledningen for så vidt angår elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale (§ 12) og offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale (§ 15). 

Loven trådte i kraft den 1. marts 2015.

Se også Supplement til bogføringsvejledning fra April 2018

Se også Supplement til bogføringsvejledning (engelsksproget)

 • Version
 • Seneste opdatering 1. juni 1999

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

 

1
Kapitel
Vejledningen

Vejledningen er på 101 sider og indeholder:

 • 1. INDLEDNING
 • 2. FORMÅL MED BOGFØRING
 • 3. BOGFØRINGS- OG REGNSKABSPLIGT
  • 3.1. PLIGT TIL AT BOGFØRE OG OPBEVARE REGNSKABSMATERIALET
   • 3.1.1. DANSKE ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER
   • 3.1.2. UDENLANDSKE VIRKSOMHEDERS DANSKE ERHVERVSAKTIVITETER
    • 3.1.3.1. VIRKSOMHEDER , DER ER AFGIFTSPLIGTIGE ELLER FULD ELLER BEGRÆNSET  SKATTEPLIGTIGE HER I LANDET
    • 3.1.3.2. VIRKSOMHEDER, DER MODTAGER VISSE BETINGEDE TILSKUD
    • 3.1.3.3. HEL ELLER DELVIS FRITAGELSESMULIGHED
   • 3.1.4. UNDTAGELSER
    • 3.1.4.1. LOV OM STATENS REGNSKABSVÆSEN M.V
    • 3.1.4.2. REGNSKABSREGLER EFTER LOV OM KOMMUNERNES STYRELSE
    • 3.1.4.3. ANDRE REGLER
   • 3.1.5. IKRAFTTRÆDELSESREGLER
    • 3.1.5.1. TIDLIGERE IKKE BOGFØRINGSPLIGTIGE
    • 3.1.5.2. PERSONLIG VIRKSOMHED VED VISSE MINDRE LANDBRUG M.V
  • 3.2. REGNSKABSPLIGT
 • 4. GENERELLE GRUNDLÆGGENDE KRAV TIL BOGFØRING OG BESKRIVELSER AF ANVENDTE SYSTEMER
  • 4.1. GOD BOGFØRINGSSKIK
  • 4.2. ART OG OMFANG
  • 4.3. OVERBLIK
  • 4.4. SIKKERHED
  • 4.5. REGNSKABSMATERIALET
   • 4.5.1. REGISTRERINGER
   • 4.5.2. BESKRIVELSE AF BOGFØRINGEN
   • 4.5.3. BESKRIVELSE AF SYSTEMER TIL AT OPBEVARE OG FREMFINDE MATERIALET
   • 4.5.4. BILAG OG ANDEN DOKUMENTATION
   • 4.5.5. OPLYSNINGER I ØVRIGT
   • 4.5.6. REGNSKABER
   • 4.5.7. REVISIONSPROTOKOLLER
  • 4.6. FÆLLES FOR ALLE FREMGANGSMÅDER
   • 4.6.1. TRANSAKTIONSSPOR
    • 4.6.1.1. HVAD MENES DER MED TRANSAKTIONSSPOR ?
    • 4.6.1.2. PROBLEMATIK
   • 4.6.2. KONTROLSPOR
    • 4.6.2.1. HVAD MENES DER MED KONTROLSPOR ?
    • 4.6.2.2. PROBLEMATIK
 • 5. REGISTRERINGER
  • 5.1. NØJAGTIGT OG SNAREST MULIGT
  • 5.2. ALLE TRANSAKTIONER
  • 5.3. RÆKKEFØLGE, HENVISNING OG REFERENCE
  • 5.4. AFSTEMNINGER
  • 5.5. MØNTFOD
   • 5.5.1. DANSKE KRONER ELLER EURO
   • 5.5.2. RELEVANT FREMMED VALUTA OG BETINGELSER
   • 5.5.3. OVERGANG TIL REGISTRERING I ANDEN MØNT
   • 5.5.4. OMREGNINGSKURS
 • 6. DOKUMENTATION FOR REGISTRERINGER
  • 6.1. BILAG
   • 6.1.1. EKSTERNE/INTERNE BILAG OG BEVISVÆRDI
   • 6.1.2. ELEKTRONISKE OVERFØRSLER, HERUNDER EDI
   • 6.1.2.1. KRYPTERING ELLER ELEKTRONISK SIGNATUR
   • 6.1.3. AUTOMATISK GENEREREDE REGISTRERINGER
  • 6.2. MINDSTEKRAV TIL BILAG
 • 7. OPBEVARING AF REGNSKABSMATERIALET
  • 7.1. OPBEVARINGSPERIODE
   • 7.1.1. DETAILHANDELSVIRKSOMHEDER
  • 7.2. OPBEVARINGSMÅDE
  • 7.3. OPBEVARINGSMEDIER, KRAV OG BESKRIVELSE
  • 7.4. GEOGRAFISK OPBEVARINGSSTED
  • 7.5. OPHØR AF BOGFØRINGSPLIGTEN
  • 7.6. LEDELSESÆNDRING OG –PLIGTER
 • 8. BESKRIVELSE AF ANVENDTE SYSTEMER
  • 8.1. FORMÅL MED BESKRIVELSE AF DE ANVENDTE SYSTEMER
  • 8.2. KRAV TIL BESKRIVELSEN AF REGISTRERINGEN
   • 8.2.1. INDHOLDET AF BESKRIVELSEN AF REGISTRERINGEN
  • 8.3. KRAV TIL BESKRIVELSE AF OPBEVARINGEN AF REGNSKABSMATERIALE
   • 8.3.1. INDHOLDET AF BESKRIVELSEN AF OPBEVARINGEN AF REGNSKABSMATERIALET
  • 8.4. UDFORMNING OG SPROG
  • 8.5. BESKRIVELSE AF ANVENDTE AUTOMATISKE SYSTEMER
 • 9. OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ADGANG TIL REGNSKABSMATERIALET
  • 9.1. HVILKE MYNDIGHEDER
  • 9.2. HVAD DÆKKER FORPLIGTELSEN
   • 9.2.1. UDSKRIFT I KLARSKRIFT M.M.
   • 9.2.2. HJÆLPEMIDLER
   • 9.2.3. OMREGNING OG OVERSÆTTELSE
  • 9.3 TIDSFRIST
 • 10. OVERTRÆDELSE, ANSVAR OG STRAF
  • 10.1. STRAFANSVAR FOR OVERTRÆDELSE AF BOGFØRINGSLOVEN
  • 10.2. PERSONLIGE VIRKSOMHEDER
  • 10.3. SELSKABER OG ERHVERVSDRIVENDE FONDE
  • 10.4. RETTIGHEDSFRAKENDELSE
  • 10.5. FORÆLDELSE
 • 11. IKRAFTTRÆDELSE

BILAG TIL VEJLEDNINGEN

 • I. SAMMENLIGNING MELLEM DEN NYE BOGFØRINGSLOV OG DEN AFLØSTE BOGFØRINGSLOV MED BEKENDTGØRELSE PARAGRAFNØGLE
 • II. OVERSIGT OVER ÆNDRINGER I DEN NYE BOGFØRINGSLOV
 • III. ORDLISTE OVER BEGREBER OG UDTRYK MED DEFINITIONER OG FORKLARINGER
 • IV. EKSEMPEL PÅ INDHOLD I BESKRIVELSEN AF ET STORT OG KOMPLEKS IT-BASERET SYSTEM
 • V. STIKORDSREGISTER
 • VI. BOGFØRINGSLOVEN