Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Væksthusene

Hos Væksthusene kan du få gratis, uvildig, professionel problemafklaring - målrettet din virksomheds behov og potentiale.

De fem Væksthuse blev etableret i 2007 for at skabe et stærkt tilbud om sparring til iværksættere og virksomheder med vækstambitioner og vækstpotentiale.

Væksthusene yder uvildig, professionel problemafklaring - målrettet den enkelte virksomheds behov og potentiale. Problemafklaringen munder ud i en vækstplan for virksomheden og eventuelt en henvisning til private eller offentlige samarbejdspartnere, der kan tilbyde specielle kompetencer inden for de områder, hvor virksomheden er udfordret.

Derudover er Væksthusene operatører på en lang række programmer målrettet virksomheder og iværksættere, udbudt af stat, region og kommuner.

Find dit regionale Væksthus:

Væksthus Midtjylland
Væksthus Nordjylland
Væksthus Syddanmark
Væksthus Sjælland
Væksthus Hovedstadsregionen

Væksthusenes organisering

Væksthusene er stiftet af kommunerne og organiseret som selvstændige erhvervsdrivende fonde. Lovgivningsmæssigt er Væksthusene forankret i Lov om Erhvervsfremme, og styringsmæssigt dels i en national aftale mellem KL og Erhvervsministeriet, dels i resultatkontrakter med de respektive Kommunekontaktråd (KKR). Væksthusene skal sammen med de kommunale erhvervskontorer sikre virksomhederne et smidig og professionel erhvervsservice.

Grundlaget for Væksthusene

Rammeaftalen for Væksthusene

Den nationale aftale mellem KL og regeringen om Væksthusene:

Materiale om Væksthusenes resultater:

Samarbejdet mellem Erhvervsstyrelsen og Væksthusene

Erhvervsstyrelsen udvikler og igangsætter en række projekter og initiativer, der skal styrke iværksættere i Danmark. Væksthusene implementerer initiativer som fx.
Early Warning.

Væksthusenes samarbejdspartnere

Væksthusene samarbejder med de lokale erhvervskontorer, et omfattende netværk af videninstitutioner og private rådgivere, fx Patent og Varemærkestyrelsen samt Vækstfonden, Danmarks Eksportråd, Dansk Design Center og en række andre erhvervsfremmeaktører.