Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
URBACT newsletter

URBACT

URBACT III er et videndelings- og læringsprogram under EU med fokus på at fremme integreret bæredygtig byudvikling - herunder økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Erhvervsministeriet er ansvarlig for URBACT i Danmark. Denne underside har til formål at formidle information om og nyheder fra URBACT på dansk og er det officielle såkaldte National URBACT Point.