Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed22.01.2015

Undersøgelse af DAB-blok 3-frekvenser i gang

Emner: Tele og internet

Radio- og tv-nævnets igangværende udbud af nye frekvenser til DAB-blok 3 bliver nu sat i bero.

Det sker som en konsekvens af, at Erhvervsstyrelsen er blevet opmærksom på, at en række tilladelser til andre formål end digital radio på frekvenser, der nu indgår i DAB-blok 3, risikerer at blive forstyrret, når den digitale radiovirksomhed i DAB-blok 3 påbegyndes.

Erhvervsstyrelsen har omgående igangsat en grundig undersøgelse af området. Undersøgelsen forventes afsluttet i løbet af et par uger.

Baggrund for undersøgelsen
Erhvervsstyrelsen har tidligere udstedt en række tilladelser til andre formål end digital radio på de frekvenser, der nu indgår i DAB-blok 3. En del af disse tilladelser er stadig gældende, og brugen af dem kan risikere at blive forstyrret, når den digitale radiovirksomhed i DAB-blok 3 påbegyndes.

Konkret er der tale om en række tilladelser til telemetri. Disse tilladelser anvendes i dele af hospitalssektoren.

Erhvervsstyrelsen arbejder i øjeblikket intenst på at kortlægge området og har indledt en omfattende undersøgelse af, om tilladelsesindehaverne anvender frekvenserne med henblik på hurtigst muligt at få kortlagt problemets omfang.

For at undgå potentielle forstyrrelser, når den digitale radiovirksomhed i DAB-blok 3 påbegyndes, har Radio- og tv-nævnet sat udbuddet af frekvenserne i bero, indtil undersøgelsen er afsluttet.

Erhvervsstyrelsen beklager forløbet og forventer, at undersøgelsen er færdig i løbet af en til to uger.

 

Yderligere oplysninger
Marlene Kønig, Erhvervsstyrelsen, tlf. 35 29 12 29 e-mail: Markon@erst.dk