Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed17.09.2014

Ulovligt at give falske oplysninger i Webreg

Emner: Virksomhed og erhverv

Det er strafbart at give forkerte oplysninger til en offentlig myndighed. Det gælder også i Erhvervsstyrelsens registreringssystem Webreg.

Der har de seneste dage været stor opmærksomhed i medierne om Erhvervsstyrelsens registreringssystem Webreg, og de muligheder systemet giver for at foretage ændringer i danske selskabers registreringer. Der har også været fokus på mulighederne for misbrug af systemet.

Erhvervsstyrelsen finder det derfor nødvendigt at indskærpe, at det er strafbart, hvis man bevidst går ind og foretager ændringer, som man ikke har ret til, eller hvis man på anden måde opgiver forkerte oplysninger til offentlige myndigheder.

Ikke nogen legeplads

Webreg er ikke nogen legeplads, og det er ikke lovligt at foretage forkerte registreringer - heller ikke pro forma eller for sjov. I Erhvervsstyrelsen ser vi meget alvorligt på misbrug. Man skal også være meget opmærksom på, at man ikke er anonym, når man foretager registreringer via Webreg. Man går jo netop ind med sin NemID, fordi den fungerer som underskrift, og man hæfter for de registreringer, man fortager - også for, at registreringerne er korrekte og overholder loven, forklarer kontorchef i Erhvervsstyrelsen Lars Bunch.

Han understreger samtidig, at alle, der har logget sig på med NemID og foretaget registreringer, efterlader sig et digitalt spor. Det vil blive stående og Erhvervsstyrelsen kan følge dette spor i mindst tyve år frem i tiden.

Et smidigt system som mindsker bureaukrati

Selskabsregistreringssystemet er et system, som er baseret på gennemsigtighed, åbenhed og tillid. Det er det, fordi det skal være nemt og enkelt for virksomhederne at drive deres virksomhed. I Danmark skal virksomhederne ikke vente på, at myndighederne foretager registreringer. De har adgang til et smidigt system, hvor de selv kan foretage de nødvendige og lovpligtige registreringer. Webreg er med til at mindske bureaukratiet for virksomhederne i væsentlig grad, og erhvervslivet er generelt meget glade for Webreg. Men selvfølgelig er der er altid tale om en balancegang mellem sikkerhed og smidighed, forklarer Lars Bunch.

Snart får alle besked om nye registreringer via Digital Post

Lars Bunch understreger, at Erhvervsstyrelsen hele tiden udvikler og forbedrer systemerne, og at digitaliseringen er en meget stor hjælp i forhold til at kontrollere og mindske mulighederne for misbrug.

Allerede fra foråret 2015 er vi klar med en ny funktion. Det betyder, at vores it-systemer automatisk sender en besked, når der er sket registreringer i et selskab. Beskeden sendes via Digital Post og sendes både til det CVR-nummer, som registreringen handler om og til den person, som registreringen omhandler, fortæller han.

Lars Bunch gør også opmærksom på, at ApS'er og A/S'er allerede i dag har mulighed at abonnere på eventuelle registreringer vedrørende deres CVR-nummer. Det gør de via CVR på Virk Data.