Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Udvikling i CVR-registreringer og iværksættervirksomheder

Udvikling i CVR-registreringer i Erhvervsstyrelsen og iværksættervirksomheder i Danmarks Statistik.

  • Der er et kraftigt fald af CVR registreringer og iværksættere i perioden fra 2007 til 2009, hvilket sammenfaldende med den finansielle krise.

  • Fra 2013 til 2015 er der en markant stigning i antallet af CVR-registreringer. Væksten i CVR-registreringer stagnerer fra 2015-2017.

CVR-registreringer og iværksættervirksomheder 2001-2017

 

Data

Figuren viser udviklingen i antallet af CVR-registreringer og nye virksomheder i et givent år indekseret i forhold til 2001.

Kilde: Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik.

Definition og afgrænsning

CVR-registreringer (blå streg) er trukket fra CVR-registret og dækker over etablering af nye virksomheder, virksomhedsformskifte, genstarter og omregistrering mv i eksisterende virksomheder. Iværksættervirksomheder (orange streg) er trukket fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase, som er en delmængde af CVR-registreringer, hvor Danmarks Statistik tilstræber at estimere det reelle antal iværksættere. Iværksætterdatabasen er afgrænset til at indeholde virksomheder indenfor markedsmæssige erhverv, mens CVR-registreringerne til dels er afgrænset til markedsmæssige erhverv (dog ikke på sektorniveau). Det vil sige at nogle virksomhedsformer, brancher og sektorer ikke er inkluderet. Det drejer sig bl.a. om erhvervsdrivende fonde, offentlige- og kommunale enheder, forsvar og socialsikring og statsstøttede virksomheder. Og fx virksomheder indenfor landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. For mere information om definitioner og afgrænsning af data se Definitioner og afgrænsning af data.