Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Udvikling i CVR-registreringer i de fire største brancher

Figur

 

Data

Figuren viser udviklingen i det kvartalvise antal CVR-registreringer beregnet som et 4-kvartalts gennemsnit indekseret i forhold til det gennemsnitlige kvartalsvise antal CVR-registreringer i 2001. Kilde: Erhvervsstyrelsen.

Definition og afgrænsning

CVR-registreringer er trukket fra CVR- registret og dækker over etablering af nye virksomheder, virksomhedsformskifte, genstarter og omregistrering mv i eksisterende virksomheder. CVR-registreringerne er til dels afgrænset til markedsmæssige erhverv (dog ikke på sektorniveau). Det vil sige at nogle virksomhedsformer og brancher ikke er inkluderet. Det drejer sig bl.a. om erhvervsdrivende fonde, offentlige- og kommunale enheder, forsvar og socialsikring og statsstøttede virksomheder. Og fx virksomheder indenfor landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. For mere information om definitioner og afgrænsning af data se Definitioner og afgrænsning af data.