Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed18.12.2014

Udvidet gennemgang - Indhentelse af tingbog mv. pr. balancedagen

Emner: Liberale erhverv

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvidet gennemgang kræver udskrift fra tingbog, personbog og bilbog pr. balancedagen, når dette er relevant. Udskrifterne viser imidlertid kun registrerede oplysninger pr. udskriftsdatoen.

Erklæringsstandarden indeholder ikke vejledning til revisors reaktion i situationer, hvor revisor ikke har haft mulighed for at indhente udskrifter på balancedag, f.eks. fordi revisor først er tiltrådt efter regnskabsårets udløb. Erhvervsstyrelsen har på denne baggrund udsendt nedenstående meddelelse.

Læs meddelelsen her.