Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed24.06.2016

Udkast til endelig afgørelse vedrørende Fonden Wonderful Copenhagen

Erhvervsstyrelsen har i dag sendt udkast til endelig afgørelse vedrørende dispositioner truffet i forbindelse med afviklingen af Eurovision Song Contest 2014 til Fonden Wonderful Copenhagen og dens daværende ledelsesmedlemmer.

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af agterskrivelse af 19. januar 2016 vedrørende Fonden Wonderful Copenhagen modtaget en lang række høringssvar fra fonden og dens daværende ledelse. Styrelsen har nu afsluttet sin gennemgang af høringsbrevene, og har på den baggrund udarbejdet udkast til endelig afgørelse.

Styrelsen har vurderet, at der er behov for at give de berørte parter mulighed for at komme med supplerende kommentarer, da der efter høringen er foretaget ændringer på væsentlige punkter. Styrelsen har derfor sendt udkastet til afgørelse til parterne med henblik på eventuelle supplerende kommentarer med frist til den 1. september 2016, hvorefter styrelsen træffer endelig afgørelse i sagen.

Kontakt: Pressekoordinator Søren Møller Nielsen, telefon: 35 29 14 30