Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Udenlandske leverandører

Erhvervsstyrelsen opdaterer løbende en oversigt over udenlandske leverandørers udestående forpligtelser til industrisamarbejde.

Oversigten viser desuden, hvor stor en del af den udestående forpligtelse, der er dækket af udviklingsprojekter, som Erhvervsstyrelsen har forhåndsgodkendt.

Endelig er der kontaktdata, så danske virksomheder og deres organisationer kan kontakte leverandørerne for at undersøge mulighederne for samarbejde m.v.   

Den udenlandske leverandørs forpligtelse til industrisamarbejde er fastsat i en kontrakt om industrisamarbejde mellem leverandøren og Erhvervsstyrelsen. Kontrakten fastsætter bl.a. beløb, tidsfrister og afviklingsområde. De nærmere vilkår er fastsat efter konkret vurdering og afhænger bl.a. af forpligtelsens omfang og tidspunktet for levering til forsvaret.

Beløbene i oversigten er aggregerede beløb, der er omregnet til danske kroner.

Nogle steder fremstår den udestående forpligtelse som "nul". Det skyldes, at FMI endnu ikke har trukket på den rammekontrakt, som ligger til grund for industrisamarbejdsforpligtelsen. Den udestående forpligtelse vil stige i takt med, at FMI indkøber via rammekontrakten

Oversigt over udenlandske leverandørers udestående forpligtelser til industrisamarbejde