Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed22.01.2016

Udarbejdelse af årsregnskaber for mindre vandværker

Offentliggørelse af vejledning om aflæggelse af regnskaber for mindre vandværker, der er omfattet af årsregnskabsloven.

Erhvervsstyrelsen har i tæt samarbejde med Danske Vandværker, Energistyrelsen, FSR – danske revisorer og Kommunernes Landsforening udarbejdet en vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker. Den vigtigste del af vejledningen er et ”modelregnskab”, som vandværker anbefales at bruge, da det sikrer høj gennemsigtighed og overholdelse af lovens krav.

Vejledningen er skrevet til mindre vandselskaber, men der kan også være større vand- og spildevandsselskaber, som på en række områder vil kunne hente inspiration i vejledningen.

Erhvervsstyrelsen er opmærksom på, at tidspunktet for offentliggørelsen af vejledningen kan betyde, at nogle vandværker allerede er i gang med den kommende regnskabsaflæggelse, hvorfor det kan være vanskeligt fuldt ud at tage højde for vejledningen ved førstkommende regnskabsaflæggelse.