Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Translatører og tolke

Pr. 1. januar 2016 ophørte beskikkelsesordningen

Beskikkelsesordningen for translatører og tolke er afskaffet pr. 1. januar 2016. Afskaffelsen indebærer, at det ikke længere kræver en beskikkelse fra Erhvervsstyrelsen for at kunne kalde sig translatør. Enhver kan dermed pr. 1. januar 2016 benytte betegnelsen translatør.

Alle beskikkelser bortfalder pr. 1. januar 2016, og samtidig slettes det offentlige register over translatører på VIRK Data.

De translatører, der i dag er optaget i Udenrigsministeriets legaliseringsdatabase for beskikkede tolke og translatører, bliver overført til en ny database over oversættere, der kan få legaliseret deres oversættelser direkte i Udenrigsministeriet. Det vil sige at disse ikke behøver at gå til notar først. Endvidere skal de translatører, der indgår i Udenrigsministeriets nuværende database aktivt framelde sig, hvis de ikke ønsker at komme med over i en ny legaliseringsdatabase.

Derudover er Erhvervsministeriet i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet ift. at fastlægge, om der er andre videregående uddannelser end dem, der hidtil har dannet grundlag for den statslige beskikkelse, som giver de nødvendige oversættelsesrelaterede kompetencer til at blive optaget i Udenrigsministeriets legaliseringsdatabase efter 1. januar 2016. Når der er fastlagt en procedure for optagelse på listen vil dette blive særskilt meldt ud på Udenrigsministeriets hjemmeside.