Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Transaktionsforsinkelse

Transaktioner i EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register er af sikkerhedsmæssige årsager som hovedregel omfattet af en transaktionsforsinkelse på 26 timer.

Transaktionsforsinkelsen er et sikkerhedstiltag. Når en transaktion er igangsat, se "Gennemførelse af transaktioner", begynder den 26-timers-transaktionsforsinkelse at løbe. Da transaktionsforsinkelsen kun kan igangsættes mandag-fredag mellem kl. 10 og 16, vil transaktionsforsinkelsen derfor udløbe, og transaktionen gennemføres mandag-fredag mellem kl. 12 og 18; bortset fra på nedennævnte helligdage.

Der er ingen transaktionsforsinkelse på transaktioner, som igangsættes fra en handelskonto til denne kontos liste over betroede konti ("trusted accounts"), hvis transaktionen godkendes af en yderligere kontorepræsentant (YBR), se "Gennemførelse af transaktioner".

Se nærmere i dette skema (Forstør skemaet her):

Du kan læse mere om transaktionsforsinkelsen samt om annullering af transaktioner under: Annullering af transaktioner

Helligdage mv.

Transaktionsforsinkelsen kan ikke udløbe på lørdage og søndage samt på nedenstående helligdage i 2016 og 2017. Forløbet af transaktionsforsinkelsen vil være suspenderet på disse dage mellem kl. 00-24:

  • 26. december 2016 (2. juledag)
  • 1. januar 2017 (Nytårsdag)
  • 13. april 2017 (Skærtorsdag)
  • 14. april 2017 (Langfredag)
  • 17. april 2017 (2. påskedag)
  • 12. maj 2017 (Bededag)
  • 25. maj 2017 (Kristi himmelfartsdag)
  • 5. juni 2017 (2. pinsedag)
  • 25. december 2017 (Juledag)
  • 26. december 2017 (2. juledag)